2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2017-09-25 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/299. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2017/299. számú HATÁROZAT
az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2017/45411. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a helyi érdekeltségű köz- és magánterületek kezelési közszolgáltatásainak szervezési és működési szabályozására vonatkozó 2002/71. számú Kormányrendelet alkalmazási keret-szabályozására vonatkozó 2004/955. számú Kormányhatározat előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk 13. bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése b és c betűjében és (4) bekezdésének d és e betüjében, (5) bekezdése a és b betüjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk. – Jóváhagyja az utólagosan módosított és kiegészített, 2017/4-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzat 1. számú mellékletének módosítását és kiegészítését a Bánki Dónáth és a Váradi József utcák bevezetésével.
2. cikk. – A 2017/4-es számú tanácshatározat 1-es számú mellékle kihelyettesítődik jelen határozat mellékletével, mely jelen határozat szerves részét képezi.
3. cikk. – Jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrségét, Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóságot, valamint az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Irodát bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2017 szeptember 25.
 


ÜLÉSELNÖK                                        ELLENJEGYZI
Pârvan Rodica                            Kulcsár Tünde-Ildikó
                                    Jegyző

 

Melléklet

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem