2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2017-10-26 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/350. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi Árkosi út – 12-es számú országút övezeti rendezési terv módosításának jóváhagyásásról

2017/350. számú HATÁROZAT
a sepsiszentgyörgyi Árkosi út – 12-es számú országút övezeti rendezési terv módosításának jóváhagyásásról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2017/43281. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2017.03.01/10994. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Árkosi út – 12-es számú országút övezeti rendezési terv módosítását illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2017.07.05/32. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;

 


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk.
- Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi Árkosi út – 12-es számú országút övezeti rendezési terv módosítását, Sepsiszentgyörgy municípium 39054. számú telekkönyvben, a 39054 helyrajzi számon; Sepsiszentgyörgy municípium 38695. számú telekkönyvben, a 38695. helyrajzi számon; Sepsiszentgyörgy municípium 28827. számú telekkönyvben, a 28827, 28827-C1, 28827-C2, 28827-C3 helyrajzi számokon; Sepsiszentgyörgy municípium 37241. számú telekkönyvben, a 37241. helyrajzi számon nyilvántartott 26.086 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2016/1617. számú Projekt alapján, melyet a Şerban Monica egyéni építésziroda állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk. – A városrendezési terv dokumentációja az elfogadástól számított 10 évig érvényes.
3. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építés és Bontási Engedélyezési Részleg, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2017. október 26.
 


     ÜLÉSELNÖK                 ELLENJEGYZI
         Székely Kincsö          Kulcsár Tünde-Ildikó
                                             Jegyző 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem