2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2017-10-26 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/356. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium fenntartható városi mobilitási tervének jóváhagyásáról

2017/356. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium fenntartható városi mobilitási tervének jóváhagyásáról


 

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Pályázati és Projekt Részleg 2017/45128. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
A 2014-2020-as Regionális Operatív Programra való tekintettel;
Figyelembe véve a fenntartható városfejlesztés megvalósításáról szóló 112/2017. számú keretdokumentumot, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium miniszterelnöki rendeletét;
A közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkelyében előírt eljárások lefolyását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdésének b betűjében, a (4) bekezdés e betűjében, valamint a (9) bekezdésben foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.
 


a következő határozatot hozza:

 


1. Cikk – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium fenntartható városi mobilitási tervét, amely a jelen határozat melléklete, valamint szerves részét képezi.
2. Cikk – Jelen határozat érvénybe lépésekor, a Sepsiszentgyörgy municípium fenntartható városi mobilitási tervét jóváhagyó 207/2016. sz. tanácshatározat hatályát veszti.
3. Cikk – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterét bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2017. október 26.

 

ÜLÉSELNÖK                     ELLENJEGYZI
      Székely Kincsö                Kulcsár Tünde-Ildikó
                                          Jegyző
   


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem