2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2017-10-26 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/357. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípiumi egyes utcák névadásával kapcsolatosan

2017/357. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípiumi egyes utcák névadásával kapcsolatosan

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2017/20.131. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípiumi utcák, terek és más közterületek, illetve közérdekű intézmények elnevezésének elemzésére, odaítélésére vagy megváltoztatására létrejött bizottság 2017. március 16-án megkötött jegyzőkönyvét;
Figyelembe véve Kovászna Megye elnevező bizottságának 2017/12698-as számú véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság, illetve a Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Az utólagosan módosított és kiegészített, az elnevezések odaítéléséről vagy megváltoztatásáról szóló 63/2002. számú kormányrendeletbe foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének d betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésének és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípiumi meglévő utcák elnevezését, amelyeknek a jelen határozat jóváhagyásának pillanatában nincs nevük, a következő képpen:
a) GYÁRFÁS GYŐZŐ, a Borvíz utcára első párhuzamos, ennek a déli részén levő utca;
b) DR. GRIGORE PĂLTINEANU, a Borvíz utcára második párhuzamos, ennek a déli, az újonnan létrehozott lakónegyedi övezet, a municípium északnyugati részén levő utca;
c) SOMBORI SALAMON SÁNDOR, az Ősz utcára, illetve a Román Hadsereg utcára merőlegesen nyíló utca, az Ősz utca keleti részén fekvő utca;
d) HEINRICH BÖLL, az első párhuzamos utca a Román Hadsereg utcával, ennek északi részén, az első, az Ősz utcára párhuzamos (kelet) és a Sombori Salamon Sándor utca (nyugat) által határolt utca;
e) SYLVESTER LAJOS, Oltmező negyed, a Grigore Bălan sugárút meghosszabítában levő utca, melyet a Cigaretta utcai és a Grigore Bălan sugárúti kereszteződés és ennek a déli részén fekvő körforgalom határol;
f) DOMOKOS GÉZA, a Cigaretta utca hosszabításában levő utca, melyet a Cigaretta utca, a Grigore Bălan sugárúti és Baász Imre utcai kereszteződés határol;
g) BIRTALAN ÁKOS, a Gyár utca meghosszabításában levő utca, melyet a Gyár utcai, Grigore Bălan sugárúti körforgalom és az Olt folyó gátja határol;
h) BAÁSZ IMRE, az Olt folyó gátja nyugati részén levő első utca, melyet a Birtalan Ákos és ennek a déli részén fekvő főútvonal határol;
i) SZÉKELY ZOLTÁN, a Domokos Géza utca déli részén levő első utca, melyet a Sylvester Lajos és a Baász Imre utcák határolnak;
j) KÓNYA ÁDÁM, a Domokos Géza utca déli részén levő második utca, melyet a Sylvester Lajos és a Baász Imre utcák határolnak;
k) PLUGOR SÁNDOR, a Domokos Géza utca déli részén levő harmadik utca, melyet a Sylvester Lajos és a Baász Imre utcák határolnak;
l) ISIDOR RAUCA-RĂUCEANU, a Domokos Géza utca déli részén levő negyedik utca, melyet a Sylvester Lajos és a Baász Imre utcák határolnak;
m) LŐRINCZ CSABA, az Olt folyó gátja nyugati részén levő második utca, melyet a Birtalan Ákos és a Plugor Sándor utcák határolnak;
n) VERESS DÁNIEL, a Birtalan Ákos utcára első párhuzamos utca, ennek a délnyugati részén levő utca, melyet a Birtalan Ákos és a Plugor Sándor utcák határolnak;
o) GAÁL SÁNDOR, a Forrás utcából az első utca jobbra;
p) ALBERT ÁLMOS, a Forrás utcát keresztező második utca;
q) MOLDOVAN NICOLAE, a Forrás utcát keresztező harmadik utca;
r) BRASSÓI ÚT, 12. főút, Sepsiszentgyörgy municípium aktuális belterület határától a közigazgatási terület határáig, Brassó fele;
s) ELŐPATAKI ÚT, 13E megyei út, a 18+150 km-től 17+280 km-ig (Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási terület határa).
2. cikk. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városgazdálkodási Igazgatósága, Városrendészeti Igazgatósága, Személyi Nyilvántartó Osztálya.

Sepsiszentgyörgy, 2017. október 26.          ÜLÉSELNÖK                           ELLENJEGYZI
             Székely Kincsö                  Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                             Jegyző
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem