2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2017-11-09 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/370. számú HATÁROZAT a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan, illetve 2 jégpálya ingyenes módon való átutalásáról Kovászna és Barót városok magánvagyonába

2017/370. számú HATÁROZAT
a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan, illetve 2 jégpálya ingyenes módon való átutalásáról Kovászna és Barót városok magánvagyonába

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2017.10.26/60754. számú közös szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság 2017.09.26/52.790. számú, a rendelkezésre álló vagyontárgyak jelentését;
Tekintetbe véve a 2016/6280-as számú, Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a köztulajdonról szóló 213/1998. számú törvény előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet, illetve a a helyi érdekeltségű köz- és magánterületek kezelési közszolgáltatásainak szervezési és működési szabályozására vonatkozó 71/2002 számú Kormányrendelet alkalmazási keret-szabályozására vonatkozó 955/2004 Kormányhatározat rendelkezéseit;
Figyelembe véve Kovászna Város Polgármesteri Hivatal 2017.09.27/53.259. számú átiratát;
Figyelembe véve Barót Város Polgármesteri Hivatal 2017.10.11/56.725. számú átiratát;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a közintézményi javak fizetség nélküli átengedésének és értékesítésének eljárásáról szóló 841/1995. számú kormány-határozat rendelkezéseit;
Tekintetbe véve a 52/2003. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése a, c és d betűjében és (3) bekezdésének c betüjében és (6) bekezdésének a betüjében, 6. pontjában foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (3) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk. – Jóváhagyja a SEPSI REKREATÍV Rt. koncessziójából, az 1 sz. mellékletbe foglalt, magántulajdonban levő javak Sepiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa kezelésébe való átutalását, mely jelen tanácshatározat melléklete és szerves részét képezi.
2. cikk. - Jóváhagyja a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés módosítását, a 2017/4. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat 2. sz. melléklete és szerves részét képezi.
3. cikk. - A testület felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozó megbízói szerződés 2017/4. számú kiegészítő okiratának aláírására.
4. cikk. – Jóváhagyja a 73586-os leltári számú, mobil műjégpálya – ingó vagyon ingyenes módon való átadását Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonából Kovászna város magánvagyonába és Kovászna Város Helyi Tanácsának kezelésébe, az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint, mely jelen tanácshatározat 3. sz. melléklete és szerves részét képezi.
5. cikk. – Jóváhagyja a 73571-es leltári számú, mobil műjégpálya – ingó vagyon ingyenes módon való átadását Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonából Barót város magánvagyonába és Barót Város Helyi Tanácsának kezelésébe, az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint, mely jelen tanácshatározat 4. sz. melléklete és szerves részét képezi.
6. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság, Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság és a Sepsi Rekreatív Rt igazgatótanácsa.

Sepsiszentgyörgy, 2017. november 9.
 


ÜLÉSELNÖK                              ELLENJEGYZI
Sztakics Éva-Judit                      Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                   Jegyző

   

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem