2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2017-12-15 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/416. számú HATÁROZAT a 2018. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről

2017/416. számú HATÁROZAT
a 2018. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről

   


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Közpénzügyi Igazgatóság 2017.10.06/55570. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Egészségügyi, szociális és vallásügyi, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi, illetve a Ifjúsági és sport szakbizottságok kedvező véleményezését;
A helyi pénzügyekről szóló, utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú törvény 16. cikkében (2) bekezdés, valamint a 30. cikkében foglalt előírások alapján;
Tekintetbe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es törvény IX fejezete alapján;
A 2015/227. számú pénzügyi törvénykönyv és a 2015/207. számú pénzügyi eljárási törvénykönyvet módosító és kiegészítő 2015/50-es sürgősségi kormányrendelet előírásai alapján;
A 2014/77. számú kormányrendelet az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 1996/21. számú versenytörvény módosításáról szóló rendelkezések alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített 2015/207-es számú adóügyi eljárási törvénykönyv rendelkezései alapján;
Figyelembe véve a tömbházak energetikai teljesítményének növeléséről szóló 2009/18. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyására vonatkozó, amelyet az utólagosan módosított és kiegészített 2011/158-as számú törvény módosításaival és kiegészítéseivel hagytak jóvá;
Tekintetbe véve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket;
Figyelembe véve az útólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a jogalkotás során érvényesülő jogtechnikai szabályokról szóló 2000/24. számú törvény előírásait;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének b betűjében és (4) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének c betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.


a következő határozatot hozza:1. Cikk. – (1) Megállapítja a 2018. évi helyi adókat és illetékeket.
(2) A 2018. évi adóköteles összegek, a rögzített összegekben, valamint százalékos arányban megállapított adók és illetékek szintje, a jelen határozat 1. számú mellékletében vannak feltüntetve.
2. Cikk. – (1) Az épületadók, a területadók, a járműadók és a reklám, hirdetés célú hirdetőtáblára kirótt illetékek éves adókövetelések, amelyek két egyenlő részletben fizetendők, március 31-ig, illetve szeptember 30-ig.
(2) Az épületek és területek utáni illetékek havonta fizetendők, a következő hónap 25.-ig, a koncessziós, bérleti-, adminisztrálási vagy használási szerződés érvényességének időszakában.
(3) A befizetés elmulasztása az előírt időpontokig, késedelmi kamatok befizetésére kötelezi az adófizetőket, az érvényben levő törvényes előírásoknak megfelelően.
3. Cikk. - Az épületadók, a területadók, a járműadók és a reklám, hirdetés célú hirdetőtáblára kirótt illetékek, az adófizetők által, magán vagy jogi személyek által ugyanazon helyi költségvetés felé törlesztendő éves adótartozásokat, 50 lejig minden tételre, teljes összegben, az első fizetési határidőig kell befizetni.
4. Cikk. - (1) Azon adófizetők, magán és jogi személyek, akik 2018. március 31-ig előre befizetik az épületükre, a területükre és járművekre kirótt éves adótartozásaikat, 9,9%-os kedvezményben részesülnek.
(2) Ezen engedményben azon adófizetők részesülnek, akik az adófizetés napján nem szerepelnek semmiféle hátralékkal a helyi költségvetés felé, valamint azon adófizetők, magán és jogi személyek, akik ellen, a hatályos alkalmazandó jogszabályok szerint, a fizetésképtelenség megelőzését célzó és fizetésképtelenségi eljárás van folyamatban, amennyiben a fennálló fizetési kötelezettségeket a fizetési tervbe vagy helyreállítási, illetve, adott esetben, a átszervezési terv szerves részét képező, követelés visszafizetési tervbe belefoglalják.
5. Cikk. – Jóváhagyja, a gondozatlan épületek és területek esetében, legfeljebb 500%-os épület-, illetve területadó kivetését, a 2015/355. számú tanácshatározattal elfogadott, Sepsiszentgyörgy municípium, Kilyén és Szotyor települések gondozatlan ingatlanjainak felüladózását jóváhagyó szabályzat értelmében.
6. Cikk. – Jóváhagyja a helyi adók és illetékek tekintetében alkalmazandó, adómentesség vagy adócsökkentés formájában nyújtott támogatást, a következő formában:
(1) A következő épületekre vonatkozik adó-/illetékmentesség:
1.1. Épületek, melyek a törvény értelmében építészeti vagy régészeti műemlék, lakáscélú, illetve múzeumként vagy emlékházként működő;
1.2. Nonprofit szervezetek és szociális szolgáltatóként működő társadalmi vállalkozások által nyújtandó szociális szolgáltatásoknak helyet adó épületek;
1.3. Lakásként használt épület és/vagy egyéb, az utólagosan módosított és kiegészített, az 1989 decemberi román forradalom mártírhősei és a forradalom győzelméhez hozzájáruló harcosok iránti hálaadásról szóló 2004/341. számú törvény 3. cikk. (1) bekezdése b betűjében és a 4. cikk. (1) bekezdésében előírt személyek külön vagy közös tulajdonát képező épületek;
1.4. Gazdasági szereplők tulajdonát képező épületek, amennyiben az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok által előírt célkitűzést tartalmazó de minimis támogatási program megvalósítását szolgálják;
1.5. Azon épületek, amelyek tulajdonosai, saját költségükön, az épület energiahatékonyságának növelését célzó kivitelezési munkálatokat hajtottak végre, akik esetében, a tömbházak energetikai teljesítményének növeléséről szóló 2009/18. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyására vonatkozó, amelyet az utólagosan módosított és kiegészített 2011/158-as számú törvény előírásai értelmében, az energiateljesítményére vonatkozó tanúsítványban vagy, adott esetben, az energiahatékonysági vizsgálatról készített jelentésben szereplő, az energetikai auditor által javasolt beavatkozások elvégzését, a munkálatok befejezésekor a hatályos jogszabály szerint összeállított jegyzőkönyv igazolja;
1.6. Természeti katasztrófa által sújtott épületek, adott év január 1-jétől kezdődően, amelyben az esemény történt, 1 éves időtartamra;
1.7. Non profit szervezetek által, kizárólag nyereség nélküli tevékenységekre használt épületek;
(2) Jóváhagyja az 50% adókedvezményt azon lakásként használt épületekre, amelyek egyéni vagy társtulajdonosai az országos nettó minimálbérnél kevesebb havi jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok, amely kizárólag a nyugdíjból áll és, kivéve a lakásként használt épületet és a hozzátartozó területet, saját ingatlannal nem rendelkeznek.
(3) Jóváhagyja a terület illeték/adó alóli mentességet a következő esetekben:
3.1. A lakóingatlanhoz tartozó telkek és/vagy egyéb, az utólagosan módosított és kiegészített 2004/341. számú törvény 3. cikk. (1) bekezdése b betűjében és a 4. cikk. (1) bekezdésében előírt személyek külön vagy közös tulajdonát képező területek;
3.2. Nonprofit szervezetek és szociális szolgáltatóként működő társadalmi vállalkozások által nyújtandó szociális szolgáltatásokra használt területek;
(4) Jóváhagyja az 50% adó-/illetékkedvezményt a lakóingatlanhoz tartozó területekre, amelyek egyéni vagy társtulajdonosai az országos nettó minimálbérnél kevesebb havi jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok, amely kizárólag a nyugdíjból áll és, kivéve a lakásként használt épületet és a hozzátartozó területet, saját ingatlannal nem rendelkeznek;
(5) Jóváhagyja a következő telekrendezési okirat, szakvélemények és engedélyek kiállítási díja alóli mentességet:
5.1. Történelmi műemlékek karbantartása, javítása, megőrzése, megerősítése, restaurálása, érvényesítése a történelmi műemlékek oltalmazásáról szóló, amely munkálatok díjával, a 2001/422. számú utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt törvény értelmében, azon magánszemélyek tartoznak, akik e munkálatokat részlegesen vagy teljes mértékben a önköltségen végeztetik el;
5.2. Meglevő építmények földrengés-kockázatának csökkentését célzó intézkedésekről szóló utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 1994/20. számú kormányrendeletet feltételei szerint elvégzett munkálatok;
(6) Jóváhagyja a következő különleges adók alóli mentességet:
6.1. Háborús veteránok, háborús özvegyek, valamint háborús veteránok újra nem házasodott özvegyei;
6.2. Az utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a járandóságok nyújtásáról az 1945. március 6-tól bevezetett diktatúra által politikai okokból üldözött személyeknek, valamint a külföldre deportált vagy fogságba ejtett személyeknek tárgyú 1990/118. számú törvényerejű rendelet 1. cikkében foglalt magánszemélyek, valamint a külföldre deportáltak vagy fogvatartottak, illetve az 1990/118. számú kormány erejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2000/189. számú törvény által jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített 1999/105. számú kormányrendelet 1. cikkében előírt magánszemélyek;
6.3. A súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő személyek, az I. fokozatú rokkantsági csoportba tartozó személyek és a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő, valamint az I. fokozatú rokkantsági csoportba tartozó kiskorúak jogi képviselői.
(7) Jóváhagyja a következő, egyéb helyi adók alóli mentességet:
7.1. Háborús veteránok, háborús özvegyek, valamint háborús veteránok újra nem házasodott özvegyei;
7.2. Az utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a járandóságok nyújtásáról az 1945. március 6-tól bevezetett diktatúra által politikai okokból üldözött személyeknek, valamint a külföldre deportált vagy fogságba ejtett személyeknek tárgyú 1990/118. számú törvényerejű rendelet 1. cikkében foglalt magánszemélyek, valamint a külföldre deportáltak vagy fogvatartottak, illetve az 1990/118. számú kormány erejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2000/189. számú törvény által jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített 1999/105. számú kormányrendelet 1. cikkében előírt magánszemélyek;
7. Cikk. – A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos mentességet és kedvezményt a jelen határozat szerves részét képező 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os,7-es és 8-as mellékletek előírásai szerint ítélik oda.
8. Cikk. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium területére vonatkozó speciális adók alkalmazásáról szóló szabályzatot, amely jelen határozat 9-es számú melléklete.
9. Cikk. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium közterületeinek ideiglenes használatáról és azok nyilvántartási eljárásairól szóló szabályzatot, amely jelen határozat 10-es számú melléklete.
10. Cikk. – Jóváhagyja, az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó jogi és fizikai személyek esetében, az utólag módosított és kiegészített 207/2015. törvény 266. cikkelye alapján, a legfeljebb 40 lejjel egyenlő vagy annál kisebb fennálló tartozások és járulékos tartozékok eltörlését, azon nyilvántartási tételek esetében, amelyek meglévő terhelésekkel nem szerepelnek, illetve akiknek egyenlege 2017 december 31-én tartozást mutat.
11. Cikk. – Az adófizető magán- és jogi személyek esetében jóváhagyja az adóhatóság azon jogát, hogy lemondjon az adó megállapítási végzés kibocsátásáról, abban az esetben, ha az elsődleges adókövetelés összege 20 lejnél kevesebb. Amennyiben a végzés tárgyát több típusú elsődleges adókövetelés képezi, a felső értékhatár ezen követelések teljes összegére vonatkozik.
12. Cikk. – A 2018-as pénzügyi évre, az épületek és területek után fizetendő adók és illetékek megállapítása érdekében, Sepsiszentgyörgy Municípium belterületeinek az utólagosan módosított és kiegészített 2017/417 számú tanácshatározat, illetve az utólagosan módosított és kiegészített 2006/230. számú tanácshatározat 2. cikkely által jóváhagyott övezetekbe való besorolása kerül alkalmazásra.
13. Cikk. – Jóváhagyja a helyi költségvetés által megszabott gazdasági, szociális szempontokat, mint az optimális adó és illeték szint megállapításához vezető elemeket, a 11. számú mellékletben foglaltak szerint.
14. Cikk. - Az 1-11. számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.
15. Cikk. - Ezen tanácshatározat a 2018-es pénzügyi évtől kezdődően lép hatályba.
16. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatóságát, Tulajdonosi Társulások-Kapcsolattartó Részleget, Városgazdálkodási Igazgatóságát, Városrendezési Igazgatóságát, Vagyonkezelési Igazgatóságát, Mezőgazdasági Nyilvántartó Részlegét, Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Részlegét, Személyi Nyilvántartó Osztályát, Sport és Szabadidő Igazgatóságát bízza meg.

    Sepsiszentgyörgy, 2017. december 15.

 

ÜLÉSELNÖK                 ELLENJEGYZI
 Vajna László             Kulcsár Tünde-Ildikó
                        Jegyző


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem