2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2017-12-15 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/417. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról

2017/417. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa rendkívüli ülésén;
Figyelembe véve a városi főépítész 2017.10.21/59454. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es törvényt;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése c betűjében és (5) bekezdésének d betüjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 

1. cikk – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy belterületeinek a következő 4 övezetbe való besorolását: A övezet, B övezet, C övezet, D övezet, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően.
2. cikk – Jóváhagyja Kilyén és Szotyor települések besorolását az V. rangú, A övezetbe.
3. cikk – Ezen tanácshatározat 2018 január 1-től kezdődően lép hatályba;
4. cikk – Ezen tanácshatározat hatálybalépésével a 2016/346. számú, Sepsiszentgyörgy Municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat hatályát veszti.
5. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Közpénzügyi Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2017. december 15.
 ÜLÉSELNÖK                 ELLENJEGYZI
           Vajna László              Kulcsár Tünde-Ildikó
                                         Jegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem