2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2017-12-21 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/428. számú HATÁROZAT övezeti rendezési terv jóváhagyásáról, ”Körforgalom létesítése céljából a 3000 férőhelyes sportcsarnok megközelítése érdekében”, Sepsiszentgyörgy municípium, Árkos község

2017/428. számú HATÁROZAT
övezeti rendezési terv jóváhagyásáról, ”Körforgalom létesítése céljából a 3000 férőhelyes sportcsarnok megközelítése érdekében”, Sepsiszentgyörgy municípium, Árkos község

 

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2017.11.23/66771. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2017.11.06/63075. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy municípium, Árkos község ”Körforgalom létesítése céljából a 3000 férőhelyes sportcsarnok megközelítése érdekében” című övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2017.11.23/51. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő a köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;a következő határozatot hozza:1. cikk.
- Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium, Árkos község ”Körforgalom létesítése céljából a 3000 férőhelyes sportcsarnok megközelítése érdekében” című övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy municípium 25655. számú telekkönyvben, a 2597/2/2/2/3/1, 2599/1/a/2/2/2/1, 2599/5/2/2/1, 2599/11/2/2/1, 2599/10/2/2/1, 2599/9/3/1, 2599/8/2/1, 2599/4/1/1, 2610/4/1 topszámon; Sepsiszentgyörgy municípium 30280. számú telekkönyvben, a 30280. helyrajzi számon; Árkos község 27374. számú telekkönyvben, a 27374. helyrajzi számon; Árkos község 23478. számú telekkönyvben, a 23478. helyrajzi számon nyilvántartott 7043 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2016/1511. számú Projekt alapján, melyet a V&K Kft. állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk. – A Sepsiszentgyörgy municípium, Árkos község ”Körforgalom létesítése céljából a 3000 férőhelyes sportcsarnok megközelítése érdekében” övezeti rendezési terv dokumentációja az elfogadástól számított 10 évig érvényes.
3. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építés és Bontási Engedélyezési Részleg, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2017. szeptember 21.
 


              ÜLÉSELNÖK                          ELLENJEGYZI
                     Tischler Ferenc                  Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                               Jegyző


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem