2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2017-12-21 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/432. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének speciális megbízásáról a Közüzemek Rt. közgyűlésébe a 2009/23-as számú megbízói szerződés módosítának jóváhagyása céljából

2017/432. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének speciális megbízásáról a Közüzemek Rt. közgyűlésébe a 2009/23-as számú megbízói szerződés módosítának jóváhagyása céljából

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala keretében működő Műszaki- és Önkormányzati Cégeket és Közszolgáltatásokat Követő Igazgatóság 2017.10.11/56795. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt. Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalánál 2017.10.02/54345 sz. alatt bejegyzett 2017.09.25/13057 sz. átiratát;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének a Közüzemek R.T. Részvényesek Közgyűlésébe való kinevezéséről szóló 2016/164. számú tanácshatározatát;
Figyelembe véve a társaság Alapszabályzatának 12. cikkének (3) bekezdésének i betűjében, 12. cikkének (2) bekezdésének a betűjében, valamint a 13. cikkének (3) bekezdésben foglalt előírásokat;
Figyelembe véve az ivóvíz és szennyvízcsatorna közszolgálatára vonatkozó, az AQUACOV Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület és a sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt. között megkötött 2009/23. számú megbízói szerződés 61. cikk. előírásait;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa szakbizottságainak, a Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, valamint a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság szakbizottság jóváhagyását;
Figyelembe véva a 198/2005 sz., az Európai Uniós vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesülő közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztési projektjeire vonatkozó Karbantartási, helyettesítési és fejlesztési Alapok létrehozásáról, feltöltéséről és használatáról szóló Sürgősségi Kormányrendelet 4. cikkét és 6. cikkét;
Tekintettel a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény előírásaira;
A helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének e betűjében és (7) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének f betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. Cikk – Jóváhagyja a 2009/23-as számú, az ivóvíz és szennyvízcsatorna közszolgálatára vonatkozó megbízói szerződés módosítását a kiegészítő okiratba foglaltak szerint, amely jelen határozat melléklete és annak szerves részét képezi.
2. Cikk – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének, Czimbalmos-Kozma Csaba úr speciális megbízását a Közüzemek Rt. közgyűlésébe, hogy Sepsiszentgyörgy Municípium nevében és annak megbízásából megszavazza a megbízói szerződés módosítának jóváhagyását a jelen határozatbe foglaltak szerint.
3. Cikk – A jelen határozat végrehajtásával a 2. cikkben kijelölt személyt, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Gazdasági Igazgatóságát, Vagyonkezelési Igazgatóságát és a Műszaki- és Önkormányzati Cégeket és Közszolgáltatásokat Követő Igazgatóságát bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2017. december 21.ÜLÉSELNÖK                                             ELLENJEGYZI
Tischler Ferenc                            Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                                      Jegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem