2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-06-13 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/205 sz. HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában levő ingatlanokba való belépés szabályozásáról, az elektronikus hírközlő hálózatok vagy azok fenntartásához szükséges fizikai infrastruktúra elemeinek építése, telepítése, karbantartása, cseréje vagy áthelyezése céljából


2019/205 sz. HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában levő ingatlanokba való belépés szabályozásáról, az elektronikus hírközlő hálózatok vagy azok fenntartásához szükséges fizikai infrastruktúra elemeinek építése, telepítése, karbantartása, cseréje vagy áthelyezése céljából

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;

Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatal keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság 34508/2019.05.27 sz. Szakjelentését;
Figyelembe véve az elektronikus hírközlő hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszeréről, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 159/2016 sz. törvény előírásait;
Figyelembe véve Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó Nemzeti Hatóság elnökének, a köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe követelhető maximális díjakra vonatkozó 997/2018. sz. Döntését;
Figyelembe véve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkelyének (13) bekezdésében előírt eljárások lefolyását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított, kiegészített és újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (3) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.
 


a következő határozatot hozza:
 


1. Cikk – Jóváhagyja az elektronikus hírközlő hálózatok Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában levő ingatlanokba az elektronikus hírközlő hálózatok vagy azok fenntartásához szükséges fizikai infrastruktúra elemeinek építése, telepítése, karbantartása, cseréje vagy áthelyezése céljából való belépés feltételeire vonatkozó Szabályzatot, amely jelen határozat 1. számú melléklete, valamint szerves részét képezi.
2. Cikk – Jóváhagyja az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatóit megillető Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában levő ingatlanokba való belépési jog gyakorlásának a díjszabását, amely a jelen határozat 2. számú melléklete, valamint szerves részét képezi.
3. Cikk – A testület felhatalmazza Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat a Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában levő ingatlanokba való belépési jog létesítéséről szóló szerződések aláírására.
4. Cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, a Városrendezési Igazgatóság, a Városgazdálkodási Igazgatóság, valamint az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda.

    Sepsiszentgyörgy, 2019. június. 13.
 

ÜLÉSELNÖK

Sztakics Éva-Judit

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző


1. számú melléklet

Szabályzat melléklete

2. számú melléklet


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem