2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-06-13 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/206. számú HATÁROZAT a Multi-Trans Rt.-vel megkötött 29.437/2013. számú megbízói szerződés érvényességének meghosszabításának jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetését illetően

2019/206. számú HATÁROZAT

a Multi-Trans Rt.-vel megkötött 29.437/2013. számú megbízói szerződés érvényességének meghosszabításának jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetését illetően

 


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;

Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 35584/ 2019. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a 328/2018. számú törvénnyel módosított, a helyi közhasználati szállítási szolgáltatásokról szóló 92/2007. számú törvény 5. cikkelyét;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó 29.347/2013-as számú megbízói szerződést;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben, a 13. bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése d betűjében és (6) bekezdésének a betüjében, 14. pontjába foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (3) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;

 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés érvényességének meghosszabítását 2019. december 2-ig, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetését illetően.
2. cikk – Jóváhagyja a kiegészítő okirat tervezetét, mely jelen határozat szerves részét képezi.
3. cikk – A testület felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat a kiegészítő okirat aláírására.
4. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági Igazgatóság, az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda.

Sepsiszentgyörgy, 2019. június. 13.
 

 

ÜLÉSELNÖK

Sztakics Éva-Judit

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző


Melléklet

 


 

 

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem