2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-05-30 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/191. számú HATÁROZAT a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

2019/191. számú HATÁROZAT
a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa a soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Lakásgazdálkodási és Közterület Foglalási Iroda 2019/28578. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2019.04.09/23612. számmal iktatott, a SEPSI-SIC Sport Egyesület kérését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság és az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített egyesületekről és alapítványokról szóló 2000/26. sz. Kormányrendeletet;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapszabályzata 16. cikkének (3) bekezdésének e betűjében foglalt rendelkezést;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése d. betűjében és a (6) bekezdés 6. pontjában foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. Cikk - Jóváhagyja a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapító okiratának módosítását és kiegészítését a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapító okiratának a 2019/3. sz. Kiegészítő okirat tervezetének megfelelően, az 1. sz. mellékletben előírtak szerint, mely jelen tanácshatározat szerves részét képezi.
2. Cikk - Jóváhagyja a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapszabályzatának a módosítását és kiegészítését a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapító okiratának a 2019/3. sz. Kiegészítő okirat tervezetének megfelelően, a 2. sz. mellékletben előírtak szerint, mely jelen tanácshatározat szerves részét képezi.
3. Cikk – Felhatalmazza Ambrus József urat, a SEPSI-SIC Sport Egyesület igazgatótanács tagját, hogy végrehajtsa a törvény által előírt követelményeket a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapító Okirata és Alapszabályzata módosítására és azt jegyztesse be a sepsiszentgyörgyi bíróságon az egyesületek és alapítványok Jegyzékébe.
4. Cikk – Jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Lakásgazdálkodási és Közterület Foglalási Irodát, valamint a 3. cikkelyben megnevezett személyt bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2019. május 30.

 

ÜLÉSELNÖK

Székely Kincsö

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző


Mellékletek
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem