2021. február 26., Péntek
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-05-30 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/190. számú HATÁROZAT a Kilyéni Általános Iskola, Kilyéni Mánya Béla Általános Iskolává való elnevezésének jóváhagyásáról

2019/190. számú HATÁROZAT
a Kilyéni Általános Iskola, Kilyéni Mánya Béla Általános Iskolává való elnevezésének jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala keretében működő Oktatásügyi és Művelődési Iroda 2018/77849. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípiumi utcák, terek és más közterületek, illetve közérdekű intézmények elnevezésének elemzésére, odaítélésére vagy megváltoztatására létrejött bizottság 2018. december 6-án megkötött 2018/76287-es számú jegyzőkönyvét;
Figyelembe véve Kovászna Megye elnevező bizottságának 2019/31206-os számú véleményezését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2018.09.10/53472. számmal iktatott, a kilyéni falufelelős, Vaszi Etelka átiratát;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2018.12.04/74104. számmal iktatott a sepsiszentgyörgyi Ady Endre Általános Iskola 2018.12.04/1292. számú átiratát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Kultúra-, tudomány- és tanügyi szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az utólagosan módosított és kiegészített, az Oktatási és Kutatási Minisztérium, az országos egyetem előtt oktatási rendszer tanintézetei elnevezésének odaítélési procedúrájára vonatkozó, 6564/2011-es számú Rendelet 12. cikkelyének értelmében, összefüggésben az utólagosan módosított és kiegészített, az elnevezések odaítéléséről vagy megváltoztatásáról szóló 63/2002. számú kormányrendeletbe foglalt 2. cikkely b betűjében, valamint a 3. cikkely 1. bekezdésének rendelkezéseinek értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének d betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésének és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;a következő határozatot hozza:1. cikk.
– Jóváhagyja a Kilyén Főút 72 szám alatti Kilyéni Általános Iskola, Mánya Béla Általános Iskola Kilyén elnevezést, jelen határozat mellékletébe foglaltak szerint és mely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sztakics Éva-Judit alpolgármester asszony, a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Oktatásügyi és Művelődési Irodája és Gazdasági Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2019. május 30.          ÜLÉSELNÖK                           ELLENJEGYZI
             Székely Kincsö                  Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                              Jegyző

Melléklet
 
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem