2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-04-25 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/146. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően

2019/146. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően

 


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;

Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2019/11158. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2018.12.03/73816. és a 2019.02.01/7473. számmal iktatott, a Multi-Trans Rt. 2018.03.12/518. és 2019.02.01/43. számú átiratát;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a Szeben megyei, Traian Mosoiu utca 1 szám alatti székhelyű Best Omnibus Kft. között megkötött 2018/72845A és 2018/72845B számú átvételi jegyzőkönyveket;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 1994/15. számú, a tárgyi és immateriális aktívákba lekötött tőke amortizálására vonatkozó Törvény V. fejezetét;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó 2013/29.347-es számú megbízói szerződés 1. cikk. 1.3. pontja a betüjébe foglaltakat;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése d betűjében és (6) bekezdésének a betüjében, 14. pontjába foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (3) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 

 

a következő határozatot hozza:

 

1. cikk – (1) A testület jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípiumi, 2013/29.347-es számú megbízói szerződés révén a Multi-Trans Rt. koncessziójában levő, bizonyos ingó javak működésből való kivételét, leírás céljából az 1. számú mellékletbe foglaltak szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
(2) A javak értékesítése és/vagy leírása a Multi-Trans Rt. által történik, aki biztosítja az értékesítésből származó összegek törvény szerinti átutalását.
2. cikk – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonában levő javak átruházását a Multi-Trans Rt. fele, a határozat 2. számú mellékletébe foglaltak szerint, mely jelen határozat szerves részét képezi.
3. cikk – Jóváhagyja az 5. számú járat bevezetését a helyi tömegközlekedési rendszerbe, amelynek az útvonala: Gólya utca – Lábasház – Vasútállomás – Oltmező utca– Sepsi Aréna, a határozat 3. számú mellékletébe foglalt program szerint, mely jelen határozat szerves részét képezi.
4. cikk – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosítását és kiegészítését, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően, a 2019/1. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat 4. számú melléklete és szerves részét képezi.
5. cikk – A testület felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat a kiegészítő okirat aláírására.
6. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság, az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda.

Sepsiszentgyörgy, 2019. április. 25.

 


              ÜLÉSELNÖK                                ELLENJEGYZI
                Pârvan Rodica                    Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                             jegyző

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem