2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-03-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/110. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium parkolási politikáját szabályozó szaktanulmány jóváhagyásáról

2019/110. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy Municípium parkolási politikáját szabályozó szaktanulmány jóváhagyásáról


 

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Pályázati és Projekt Részleg 2019/17278. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő A köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, a Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a 2014-2020-as Regionális Operatív Program;
Figylembe véve a 2014-2020-as Regionális Operatív Program 4. Főtengely: A fenntartható városfejlesztés támogatása, 4e. Beruházási elsőbbség: Alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatása, 4.1. Sajátos célkitűzés: a megyei jogú városok szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése a fenntartható városi mobilitási terveken alapuló beruházások révén;
Figyelembe véve a miniszterelnök-helyettes által jóvahagyott 112/2017-es számú rendeletét, a fenntartható városfejlesztés megvalósítására vonatkozó keretdokumentumot, Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapokért felelős Minisztérium;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített, újraközölt, 2001/215. számú törvény 36. cikk (9) bekezdésébe foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésének és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.
 


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium parkolási politikáját szabályozó szaktanulmányát, mely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium polgármestere, valamint a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Pályázati és Projekt Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2019. március 28.
 


                 ÜLÉSELNÖK                                 ELLENJEGYZI
    Magyarósi Imola-Piroska                  Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                                   Jegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem