2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-03-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/105. számú HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan

2019/105. számú HATÁROZAT

a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2019.03.06/15376. számú szakjelentését;
Figyelembe a 2019.03.01/14307-es számú Sepsiszentgyörgy Municípium és a Sepsiszentgyörgy Municípiumi Sportklub között megkötött társulási szerződést;
Figyelembe a 2019.01.18/3816-os számú Sepsiszentgyörgy Municípium és a Sepsiszentgyörgy Municípiumi Sportklub között megkötött adásvételi protokollt;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, illetve a helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság, illetve az ifjúsági és sport bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve 2019/44-es számú tanácshatározattal módosított 2018/415-ös számú tanácshatározat rendelkezéseit, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program létrehozásáról, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tétele, illetve az életminőség javítása céljából;
Tekintetbe véve a 2016/6280-as számú, Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet, illetve a a helyi érdekeltségű köz- és magánterületek kezelési közszolgáltatásainak szervezési és működési szabályozására vonatkozó 71/2002 számú Kormányrendelet alkalmazási keret-szabályozására vonatkozó 955/2004 Kormányhatározat rendelkezéseit;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése a betűjében és (3) bekezdésének c betüjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (3) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk. – A köz- és magántulajdon közszolgáltatásainak kezelésére vonatkozó optimális megoldások megalapozására és létrehozására vonatkozó célszerűségi tanulmány jóváhagyása - sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetése – ”Sepsiszentgyörgy municípiumi Sportbázis a Stadion utca 8-10 szám”, mely jelen határozat 1-es számú melléklete és szerves részét képezi.
2. cikk. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy köz- és magántulajdonú közszolgáltatások kezelésének átruházását a ”Sepsiszentgyörgy municípiumi Sportbázis a Stadion utca 8-10 szám” létesítmény kezelésére és kiaknázására vonatkozó tevékenységekre.
3. cikk. – (1) Jóváhagyja a 2019.03.01/14307-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium és a Sepsiszentgyörgy Municípiumi Sportklub között megkötött társulási szerződés átengedését a Sepsi Rekreatív Rt részére.
(2) Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium által megkötött, a sportbázis használatára vonatkozó szerződések átengedését, mely jelen határozat 2-es számú melléklete és szerves részét képezi.
(3) Jóváhagyja az engedményezési szerződés tervet, mely jelen határozat 3-as számú melléklete és szerves részét képezi.
4. cikk. – Jóváhagyja a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés módosítását, a 2019/2. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat 4-es számú melléklete és szerves részét képezi.
5. cikk. – A testület felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterét, a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozó megbízói szerződés 2019/2. számú kiegészítő okiratának, valamint a 3. cikkely 2. bekezdésébe foglalt engedményezési szerződés aláírására.
6. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium polgármestere, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság, a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság és a Sepsi Rekreatív Rt.

Sepsiszentgyörgy, 2018. március 28.


 


     ÜLÉSELNÖK                                      ELLENJEGYZI
Magyarósi Imola-Piroska                      Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                              Jegyző
   

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem