2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-01-31 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/44. számú HATÁROZAT a 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tételéért, illetve az életminőség javítása céljából létrehozott többéves program módosításáról és kiegészítéséről

2019/44. számú HATÁROZAT
a 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tételéért, illetve az életminőség javítása céljából létrehozott többéves program módosításáról és kiegészítéséről

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi Iroda 2019/3400. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Egészségügyi, szociális és vallásügyi szakbizottság, Kultúra-, tudomány-és tanügyi, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi, illetve az Ifjúsági és sport szakbizottságok kedvező véleményezését;
A Helyi Autonómia Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény 4. cikk, 9. cikk (1) bekezdésében és a 13. cikk értelmében, melyet a Helyi Autonómia Európai Chartája elfogadásáról szóló 1997/199-es törvény ratifikált;
A helyi pénzügyekről szóló, utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú törvény előírásai alapján;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról szóló 2017/356-os tanácshatározatot;
Az utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásait figyelembe véve;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (1) bekezdésének, (2) bekezdésének d betűjében és (6) bekezdésének a betűje 4, 6 pontja és a (9) bekezdésébe foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének d betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.
 


a következő határozatot hozza:

 


1. Cikk. – Jóváhagyja a 2018/415. számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tételéért, illetve az életminőség javítása céljából létrehozott többéves program módosítását és kiegészítését, a következő képpen:
I. A 3. cikkely módosul a következő tratalommal:
“3. Cikk. - Jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatal polgármesteri rendelettel kinevezett bizottsága, Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Gazdasági Igazgatóságát, valamint a szabályzatban szereplő közszolgáltatókat bízza meg.”
II. A 2018/415. számú tanácshatározat melléklete kicserélődik a jelen határozat mellékletével, mely szerves részét képezi.
2. Cikk. – Jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatal polgármesteri rendelettel kinevezett bizottsága, Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Gazdasági Igazgatóságát, valamint a szabályzatban szereplő közszolgáltatókat bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2019. január 31.
 


   ÜLÉSELNÖK                             ELLENJEGYZI
       Kondor Ágota                    Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                    Jegyző

 
 

Tanácshatározat melléklet-Szabályzat

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem