2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-01-31 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/27. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy területén parkoló járművekkel kapcsolatos intézkedések bevezetésének jóváhagyásáról

2019/27. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy területén parkoló járművekkel kapcsolatos intézkedések bevezetésének jóváhagyásáról

 

 Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;   
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2018/70675. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium Közlekedési Rendőrség 2019/3613. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, illetve a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az utólagosan módosított és kiegészített, a közúti forgalomról szóló 2002/195. számú Sürgősségi Kormányrendelet előírásai alapján;
Figyelembe véve a kihágások jogrendszeréről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/2. számú Kormányrendelet rendelkezéseit;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 38. cikkének (2) bekezdése d betűjében és (6) bekezdésének a betüjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 46. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk - (1) 1800- 600 óra között megtiltja az 1,9 tonnánál nagyobb teherbírású áruszállító gépjárművek állomásozását, illetve azon gépjárművekét, amelyek kilencnél több ülőhellyel rendelkeznek, a jelzőtáblák által megfelelő módon jelzett lakóövezetekben, Sepsiszentgyörgy Municípium magán- és közvagyonának hivatalosan elfogadott városrendezési dokumentációjának megfelelően.
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a rakodási/lerakodási vagy a beszállási/kiszállási műveletek végrehajtásának idejére, ezen gépjárművek vezetői a körzetre vonatkozó közlekedési jelzések betartására kötelesek.
2. cikk. - (1) 2200- 600 óra között megtiltja gépjárművek azon lakóövezetekben történő állomásozását, amelyekben a személygépkocsi tulajdonosa közterületen található garázzsal rendelkezik.
(2) Lakóövezeten jelen cikk értelmében a municípium közterületei értendők, a jogszabályoknak megfelelően létrehozott lakóövezeti parkolókat is beleértve, amelyek a garázs elhelyezkedésétől számított 300 méteres hatósugáron belül találhatóak.
3. cikk. – A közterületen található garázsok tulajdonosai kötelesek jelen határozat érvénybe lépését követően 30 napon belül lejelenteni Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatal keretében működő Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Részlegnél a garázsban tárolt személygépkocsi rendszámát, illetve a garázsban tárolt személygépkocsi bármilyen jellegű változást.
4. cikk. – A lakóövezetekben a törvénynek megfelelően parkolóhelyet bérlő vagy a 2006/448. számú, újra közzétett törvény értelmében ingyenes parkolóhelyre jogosult garázstulajdonosok közterületen a bérelt parkolóhelytől számított 300 méteres hatósugárnál távolabb nem parkolhatnak.
5. cikk. - (1) Jelen határozat előírásainak megszegése szabálysértésnek minősítendő és a kövektező módon bűntetendő:
a) 1000 lejtől 2500 lejig terjedő pénzbírsággal az 1. Cikk (1) bekezdés előírásainak megszegése;
b) 500 lejtől 1000 lejig terjedő pénzbírsággal az 2. Cikk (1) bekezdés előírásainak megszegése;
c) 100 lejtől 300 lejig a 4. cikk előírásainak megszegése;
d) a garázsban tárolt személygépkocsi rendszámának, illetve bármilyen jellegű változás 30 napon belüli bejelentésének az elmulasztása 1000 lejtől 2000 lejig terjedő pénzbírással büntetendő.
(2) Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrsége biztosítja jelen határozat előírásainak betartásának az ellenőrzését, a törvénysértések megállapítását és a kihágási szankciók alkalmazását az 1. cikk (1) bekezdés, a 2. cikk (1) bekezdés és a 4. cikk előírásainak a megszegése esetében.
(3) Sepsiszentgyörgy Municípium polgármestere, rendelet alapján más ügynököket is megbízhat a jelen határozatban foglalt törvénysértések megállapításával és a kihágási szankciók alkalmazásával.
(4) Az 1. cikk (1) bekezdés , a 2. cikk (1) bekezdés, 4. és 5. cikk (1) d betűje szerinti kihágásokra a kihágások jogrendszeréről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/2. számú Kormányrendelet rendelkezései vonatkoznak.
(5) A szabálysértő a közlekedési bírság kiközlésétől vagy kézbesítésétől számított 15 napon belül, a legkisebb mértékben kiszabott bírság felét fizetheti ki, amely lehetőségről a megállapító ügynök a bírság jegyzőkönyvében tájékoztat.
6. cikk. - (1) A gépjármű/személygépkocsinak az ellenőrzés időpontjában jelenlévő vezetője köteles személyazonossági igazolványát felmutatni vagy személyi adatait, illetve a gépjármű/személygépkocsi forgalmi engedélyét a helyi rendőr vagy más, jelen határozat alapján megbízott megállapító ügynök rendelkezésére bocsátani, miután pénzbírságban részesül jelen határozat előírásainak a megszegése miatt.
(2) Jelen Szabályzat betartását ellenőrző helyi rendőrök a szolgálati igazolványukkal, a többi megállapító ügynökök pedig a szolgálati igazolvánnyal, illetve a megbízói okmánnyal igazolják magukat.
7. cikk. – Abban az esetben, ha a járművezető megtagadja személyi iratai felmutatását vagy amennyiben ennek azonosítása nem lehetséges (a vizsgálat időpontjában nincs jelen), gépjármű/személygépkocsi tulajdonosa/vezetője/használója felel a szabálysértésért és a Belügyminisztérium adatbázisán keresztül azonosítják, amelyhez a helyi rendőrség hozzáféréssel rendelkezik, ezt követően az ily módon azonosított természetes vagy jogi személyre kiszabott pénzbírság alkalmazásra kerül.
8. cikk. – Jelen határozat érvénybe lépésekor a 2018/303. számú tanácshatározat visszavonódik.
9. cikk. - Jelen határozat végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrsége, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatósága, Városgazdálkodási Igazgatósága, és a Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2019. január 31.

 ÜLÉSELNÖK                          ELLENJEGYZI
     Kondor Ágota                    Kulcsár Tünde-Ildikó
                                               Jegyző

   
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem