2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-01-31 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/26. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről szóló 2013/241. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2019/26. számú HATÁROZAT
az utólagosan módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről szóló 2013/241. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülésén;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2018.11.01/65926. számú szakjelentését;
Figyelembe véve, a 2006/1391. számú kormányrendelettel jóváhagyott, a 2002/195. számú, a közúti forgalomról szóló sürgősségi kormányrendelet szabályzatát módosító és kiegészítő 2016/965. számú kormányrendelet;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa szakbizottságainak, a Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai, valamint a Helyi közigazgatási, jogi, közrendfelügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság jóváhagyását;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése c betűjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján
 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk. – A testület jóváhagyja az utólagosan módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről szóló 2013/241. számú tanácshatározat módosítását és kiegészítését az alábbiak szerint:
I. A III. Fejezet ”Egyéb rendelkezések”, 74. Cikkely a következő tartalommal:
”(1) Az utak karbantartója az érdekelt felek tudomására hozza 6 hónappal az új aszfaltozási munkálatok megkezdésének végrehajtása előtt, a hálózatok, vezetékek, stb. karbantartási munkálatainak elvégzése érdekében.
(2) Az útburkolat felbontása nem engedélyezett a végrehajtás után 5 évig, a munkálatok átvétele után. A hálózat bővítési munkálatainak esetén engedélyezett az útburkolat felbontása, amennyiben az egész utcában teljesen újjáépítődik a kopott réteg.
(3) Az útburkolat kiterjesztése, vagy teljes helyreállításától számított 5 és 10 év közötti felbontás abban az esteben engedélyezett, amennyiben a kérelmező előzetesen kifizeti a közterület helyreállítási illetéket. A közterület helyreállítása 2 szakaszban valósul meg, az alábbiak szerint:
a) 10 kalendarisztikus napon belül az ásatás által ténylegesen érintett területet;
b) 6 és 12 hónap közötti helyreállítás az úttest és/vagy a járda teljes szélességén mért 2 méteres sávon.
(4) Az utóbbi 10 évben nem teljesen korszerűsített/rehabilitát útburkolat felbontása abban az esetben engedélyezett, amennyiben a kérelmező kifizeti az ásatás által ténylegesen érintett területre kiszámított közterület helyreállítási illetéket.
(5) Tilos az útburkolat felbontásának engedélyezése november 15 – március 15 között, kivételt képez a sürgősségi munkák (károk). ”
II. A IV. Fejezet ”Kihágások és büntetések megállapítása és perolvasat”, 76. cikkely, f betűje a következő tartalommal:
„f) 1000 és 2500 lej közötti bírság és a közterület helyreállítási illeték kifizetése a 74. cikkelyben előírtak megszegéséért.”
2. cikk. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság és a sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség.

    Sepsiszentgyörgy, 2019. január 31.

 


 ÜLÉSELNÖK                                    ELLENJEGYZI
     Kondor Ágota                          Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                              Jegyző  


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem