2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-01-14 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/2. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyására

2019/2. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyására

 


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve a Közüzemek Rt. 2018.11.19/263. számú kérését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2018.11.21/71389 számmal iktatott, az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület 2018.11.20/264 számú kérését, melyben kéri egy tanácshatározat elfogadását Sepsiszentgyörgy municípium képviselője megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe, a Közüzemek Rt. által alkalmazott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyására, a Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság által, a 2018.11.16/613438 számmal véleményezett értékek értelmében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi Osztály 2018/72068. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;                                                                                                                       Tekintetbe véve a 2003/52. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Figyelembe véve az újraközölt, a vízellátási és csatornázási szolgáltatásokról szóló 2006/241. számú törvény 7. cikkely (1) bekezdése b betűje és a 12. cikk (1) bekezdése i betűjében foglalt előírások alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített közhasznú közszolgáltatásokra vonatkozó 2006/51-es számú törvény 8. cikk (2) bekezdése, j betűjében foglalt előírások alapján;
Tekintetbe véve az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület alapító okiratnának 16. cikk (3) bekezdés d betűjében, illetve a 21. cikk előírásait;
Figyelembe véve a helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése d betűjében és (6) bekezdésének 14. pontjában foglalt előírásokat;
A helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikke (1) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján

 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK
– Megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester mint Sepsiszentgyörgy Municípium képviselője az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe, a Közüzemek Rt. által alkalmazott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyására, a Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság elnöke által kibocsátott 2018.11.16/613438-as számú véleményezésbe foglalt értékek alapján, mely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK – Az 1. cikkben kijelölt személyt meghatalmazza a jelen határozat előírásainak véghezvitelére.


Sepsiszentgyörgy, 2019. január 14.        ÜLÉSELNÖK                               ELLENJEGYZI
             Pârvan Rodica                         Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                               jegyző


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem