2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-01-31 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/10. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosításáról és kiegészítéséről

2019/10. számú HATÁROZAT
az utólagosan módosított és kiegészített 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosításáról és kiegészítéséről

   


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;

Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Közpénzügyi Igazgatóság 2019/3054 számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi, illetve a Ifjúsági és sport szakbizottságok kedvező véleményezését;
A helyi pénzügyekről szóló, utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú törvény 16. cikkében (2) bekezdés, valamint a 30. cikkében foglalt előírások alapján;
Tekintetbe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es törvény 486. cikk IX fejezete alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Figyelembe véve az útólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a jogalkotás során érvényesülő jogtechnikai szabályokról szóló 2000/24. számú törvény előírásait;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének b betűjében és (4) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének c betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.
 


a következő határozatot hozza:

 


1. Cikk. – Jóváhagyja az utólagosan módosított és kiegészített 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosítását és kiegészítését az alábbiak szerint:
I. A 6. cikkely (1) bekezdése kiegészül az 1.8 ponttal, a következő tratalommal:
”1.8. sporttevékenységekre használt épületek, beleértve azon épületeket, melyek a sportbázisok tevékenységét biztosítják, függetlenül ezek tulajdonosától.”
II. A határozat 2-es számú mellékletének, az épületekre vonatkozó adókkal/illetékekkel kapcsolatos adókedvezményt nyújtó eljárás 1. cikkelyének a következő tartalma lesz:
”1. CIKK. – Épületadó, illetve épületilleték mentességet élveznek 2019-ben azon adófizetők, akik bármilyen jogcímen épülettulajdonosok a határozat 6. cikk, 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 és 1.8 pontjai alapján.”
2. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatóságát, Tulajdonosi Társulások-Kapcsolattartó Részleget, Városgazdálkodási Igazgatóságát, Városrendezési Igazgatóságát, Vagyonkezelési Igazgatóságát, Mezőgazdasági Nyilvántartó Részlegét, Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Részlegét, Személyi Nyilvántartó Osztályát, Sport és Szabadidő Igazgatóságát bízza meg.


Sepsiszentgyörgy, 2019. január 31.
 

ÜLÉSELNÖK                           ELLENJEGYZI
         Kondor Ágota                       Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                Jegyző 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem