2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2014-05-29 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/151. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén érvényes legeltetési szabályzatról

2014/151. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén érvényes legeltetési szabályzatrólSepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülésén;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala erdő- és legelőkezelési osztályának 2014/21 491. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa szakbizottságainak: a Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, valamint a Helyi közigazgatási, jogi, közrendfelügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság jóváhagyását;
A 2002/72. számú, az állattenyésztésről szóló, újraközölt törvény és az állandó gyepterületek hasznosításának megszervezésére, kezelésére és használatára, valamint a földalapról szóló 1991/18. számú törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó 2013/34. számú sürgősségi kormányrendelet alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 36. cikk (1) bekezdésében és a (9) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 45. cikk (2) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:


1. cikk – Tilos az állatok legeltetése Sepsiszentgyörgy belterületén, azaz a kaszálókon és a megművelt szántó- vagy vetésterületen.
2. cikk – Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén a legeltetési idény minden naptári évben május 1-jétől november 1-jéig tart.
3. cikk – Sepsiszentgyörgy külterületén a gyepterületek tulajdoni formájától függetlenül (magán- vagy köztulajdon) a következő szabályok betartásával lehet legeltetni:


a) A juhok és kecskék legeltetése kizárólag a Sepsiszentgyörgy tulajdonában levő, a földterületek tulajdonjogát megállapító helyi bizottság tartalékában levő gyepterületeken lehetséges.
Kilyén és Szotyor falvakban tilos a juhok és kecskék legeltetése a közös legelőkön.
b) Szarvasmarhák, lovak és sertések esetében az állatfajonkénti legeltetés a következőképpen történik:

  1. – 500 méter távolságra a város beépíthető határától, kivéve a Borvíz utca északi részét, ahol ez a távolság 1000 méter a beépíthető határtól;
  2. – A városhoz tartozó Kilyén és Szotyor falvakban: 50 méter távolságra a helység beépíthető határától.


4. cikk – A jelen határozat rendelkezéseinek megszegése kihágásnak minősül és a következő pénzbírságokat vonhatja maga után:

a) a kijelölt határokon kívüli legeltetésért: természetes személyek esetén 500–1000 lej, jogi személyek esetén 4000–25 000 lej;
b) a legeltetési idényen kívüli legeltetésért: természetes személyek esetén 500–1000 lej, jogi személyek esetén 4000–25 000 lej.

Az állatokat lefoglalják a bírság kifizetéséig.
5. cikk – A közterület-gazdálkodási osztály gondoskodik arról, hogy a 4. cikk rendelkezései alapján lefoglalt állatokat elszállítsák, elhelyezzék, gondozzák és etessék, a helyi rendőrség pedig az őrizetükről gondoskodik. A lefoglalt állatokat a jog szerinti tulajdonos a lefoglalástól számított 48 órán belül kiválthatja, de csak akkor, ha igazolja az állatok feletti tulajdonjogát/birtoklását, és kifizeti a jelen határozat 4. cikkében foglalt bírságot, valamint a napi bírságot, amely juhok és kecskék esetében napi 100 lej/állat, szarvasmarhák, lovak és disznók esetében  napi 200 lej/állat.
6. cikk – Amennyiben a tulajdonos vagy a jog szerinti birtokos nem váltja ki állatait az 5. cikk rendelkezése szerint, Sepsiszentgyörgy polgármesterének a városgazdálkodási igazgatóság/a helyi rendőrség indokolt javaslatára kiadott rendelete alapján ezeket elhagyottnak nyilvánítják, átkerülnek Sepsiszentgyörgy municípium tulajdonába, és törvényes keretek között értékesíthetők.
7. cikk – A kihágások elkövetésének megállapítását és a büntetések végrehajtását a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség munkatársai végzik.
8. cikk – Jelen határozat rendelkezési kiegészítendők a kihágások jogrendszerét szabályozó 2001. évi 2. számú, módosított és kiegészített kormányrendelet előírásaival.
9. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy városgondnoka, a közterület-gazdálkodási osztály és a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.


Sepsiszentgyörgy, 2014. május 29.
 

 

ÜLÉSELNÖK
Csatlós László    

ELLENJEGYZI   
a jegyző nevében
Hengán Hajnal

                              
 

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem