2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-12-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/395. számú HATÁROZAT a 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosításáról

2018/395. számú HATÁROZAT
a 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosításáról

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Közpénzügyi Igazgatóság 2018/77346 számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi, illetve a Ifjúsági és sport szakbizottságok kedvező véleményezését;
A helyi pénzügyekről szóló, utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú törvény 16. cikkében (2) bekezdés, valamint a 30. cikkében foglalt előírások alapján;
Tekintetbe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es törvény 486. cikk IX fejezete alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Figyelembe véve az útólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a jogalkotás során érvényesülő jogtechnikai szabályokról szóló 2000/24. számú törvény előírásait;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének b betűjében és (4) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének c betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.
 


a következő határozatot hozza:


1. Cikk. – Jóváhagyja a VIII. fejezet 1-es pontjának: Egyéb illetékek, a 2018/351-es számú, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyására vonatkozó 1. számú mellékletének a módosítását, a következő képpen:
    ”Egyéb helyi illeték

 Sszám.

Illeték megnevezése Számítási egység

  A 2019-es év szintje

1. Közterületen felszerelt parkoló illeték 
  a) alkalmi parkolás     lej/hely/óra 3,00 beleértve az ÁFA-t
  b) foglalás nélküli rendszeres parkolás lej/hely/nap 15,00 beleértve az ÁFA-t
  c) foglalás nélküli rendszeres parkolás, az ott lakók és az intézmények alkalmazottai/ kereskedelmi társaságok számára lej/hely/hónap 75,00 beleértve az ÁFA-t
  d) foglalás nélküli rendszeres parkolás más jogi illetve fizikai személyek számára, mint a c betűnél előírtnál lej/hely/hónap 150,00 beleértve az ÁFA-t
  e) foglalás nélküli rendszeres parkolás, az ott lakók és az intézmények alkalmazottai/ kereskedelmi társaságok számára lej/hely/év 500,00 beleértve az ÁFA-t
  f) foglalás nélküli rendszeres parkolás más jogi illetve fizikai személyek számára, mint az e betűnél előírtná lej/hely/év 1.000,00 beleértve az ÁFA-t
  g) rendszeres parkolás foglalással lej/hely/hónap 300,00 beleértve az ÁFA-t
  h) rendszeres parkolás foglalással lej/hely/év 2.500,00 beleértve az ÁFA-t”

2. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatóságát, Városgazdálkodási Igazgatóságát, Városrendezési Igazgatóságát, Műszaki- Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság, Vagyonkezelési Igazgatóságát, Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Részlegét, Személyi Nyilvántartó Osztályát bízza meg.

 

Sepsiszentgyörgy, 2018. december 28.
 
 
ÜLÉSELNÖK                            ELLENJEGYZI
Kelemen Szilárd-Péter             Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                  Jegyző
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem