2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-12-12 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/385. számú HATÁROZAT az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

2018/385. számú HATÁROZAT

az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe vévesepsiszentgyörgyi TEGA Rt. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalánál a 2018.10.19/63199. számmal iktatott 2018.10.19/22181. számú átiratát;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2018/66309. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. regionális szolgáltató között létrejött, utólagosan kiegészített és módosított 2009/4. számú, a köztisztasági szolgáltatás irányítását megbízói szerződés előírásait;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület Alapszabályzata 16. cikk (3) bekezdés c betűjében foglaltakat, összefüggésben a 21′1. cikkben foglaltakkal;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Tekintetbe véve a 2006/51. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közösségi közmű szolgáltatásról szóló törvény 10. cikk (5) bekezdésében foglaltakat;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése d betűjében és (6) bekezdésének 14. pontjában foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk – A testület jóváhagyja a 120 lej/m³ árat a jogi személyeknek nyújtott tisztasági szolgáltatások esetében.
2. cikk – A testület jóváhagyja a közszolgálatok kezelésének szerződés tervét, a jelen határozat 1 sz. és 2. sz. mellékletei, amely jelen határozat szerves részét képezi.
3. cikk – Az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület és a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött 2009/4. számú, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó megbízói szerződés módosítása és kiegészítése a 2018/18. számú kiegészítő okiratnak megfelelően, amely a jelen határozat 3. számú melléklete és szerves részét képezi.
4. cikk – A jelen határozatba foglaltak jóváhagyására megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester, mint Sepsiszentgyörgy Municípium képviselője az Öko Sepsi társulás közgyűlésében.

Sepsiszentgyörgy, 2018. december. 12.
 


ÜLÉSELNÖK                                               ELLENJEGYZI
József Álmos-Zoltán                                    Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                                             Jegyző


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem