2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-11-29 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/368. számú HATÁROZAT egyes tanulmányok, valamint Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyásáról

2018/368. számú HATÁROZAT
egyes tanulmányok, valamint Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülésén;

Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2018/66309. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalánál a 2018.11.02/66306. számmal iktatott 2018.11.02/167. számú átiratát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a közhasznú közösségi szolgáltatásokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2006/51. számú törvényt;
Figyelembe véve köztisztasági szolgáltatást szabályozó, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2006/101. számú törvényt;
Tekintetbe véve a hulladékok rendszeréről utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2011/211. számú törvényt;
Figyelembe véve az utólagosan módosított, a 2006/105. számú törvény által utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott környezetvédelmi alapról szóló 2005/196. számú sürgősségi kormányrendeletet;
Figyelembe véve a hulladékok rendszeréről szóló 2011/211. számú törvény módosításáról és kiegészítésére vonatkozó 2018/74. számú sürgősségi kormányrendelet III. cikkét, a csomagolásokkal és a csomagolási hulladékokkal való gazdálkodásról szóló 2015/249. számú törvényt, valamint a környezetvédelmi alapról szóló 2005/196. számú sürgősségi kormányrendeletet;
Figyelembe véve a települések köztisztasági szolgáltatásaira vonatkozó egységárak megállapításáról, kiigazításáról vagy módosításával kapcsolatos módszertani szabályok jóváhagyásáról szóló a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság köztisztasági szolgáltatásokra vonatkozó 2007/109. számú rendeletet;
Figyelembe véve a 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés 7. cikke b betűjében, valamint a 35. és 36. cikkekben foglaltakat;
Figyelembe véve a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület társulási szerződésének 14. cikkében foglaltakat;
Figyelembe véve a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Alapszabályzata 17. cikke (3) bekezdés e betűjében foglaltakat, összefüggésben a 22. Cikk (1) bekezdéssel, valamint a 18. Cikk (2) bekezdés 10-es pontjában foglaltakkal;
Tekintetbe véve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikk 13. bekezdésében foglalt rendelkezéseket;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének d betüjében, (6) bekezdésének a betűje 14. pontjában, valamint a (9) bekezdésében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 a következő határozatot hozza:


1. Cikk. - Jóváhagyja Barót város Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerébe (SIMD Kovászna) való integrálódásáról szóló, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület által összeállított 2018.10.22./153. számú tanulmányt, amely jelen határozat 1-es melléklete és annak szerves részét képezi.
2. Cikk. – Jóváhagyja az ECO BIHOR Kft. által benyújtott, az ADI SIMD Kovászna keretén belül nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egységárak módosításával kapcsolatos kérelem kivizsgálásáról, valamint a megbízói szerződés egyéb módosításairól szóló, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület által összeállított 2018.10.29/162. számú tanulmányt, amely jelen határozat 2-es melléklete és annak szerves részét képezi.
3. Cikk. - Jóváhagyja Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződésnek a kiegészítő okirat-tervezetet szerinti módosítását és kiegészítését, amely jelen határozat 3-es melléklete és annak szerves részét képezi.
4. Cikk. – Felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium jogi képviselőjét, Antal Árpád-Andrást, hogy Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Közgyűlésében. hogy megszavazza a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló 2017.06.28/128-as számú megbízási szerződés kiegészítő okirat-tervezetének elfogadását, a jelen határozat 3-as melléklete által meghatározott formában.
5. Cikk. – Felhatalmazza jogi képviselőjén keresztül Kovászna megyét, hogy Sepsiszentgyörgy Municípium nevében és érdekében aláírja a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló 2017.06.28/128-as számú megbízási szerződés kiegészítő okirat-tervezetét.
6. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda, valamint a 4. Cikkben megjelölt személyt bízza meg.
   
    Sepsiszentgyörgy, 2018. november 29.


 ÜLÉSELNÖK                                             ELLENJEGYZI
József Álmos-Zoltán                                    Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                                      Jegyző


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem