2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-09-27 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/295. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi ”Ipar és szolgáltatás” övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról

2018/295. számú HATÁROZAT
a sepsiszentgyörgyi ”Ipar és szolgáltatás” övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;

Figyelembe véve a városi főépítész 2018/44708. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2018.04.10/21489. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a sepsiszentgyörgyi ”Ipar és szolgáltatás” övezeti rendezési és szabályozási tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2018/6. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintettel a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkében foglalt eljárások alkalmazására;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk. - Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi ”Ipar és szolgáltatás” övezeti rendezési és szabályozási tervet, Sepsiszentgyörgy 37680. számú telekkönyvben a 27680 helyrajzi számon nyilvántartott és a 29853. számú telekkönyvben a 29853 helyrajzi számon nyilvántartott 6003 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2016/a/750. számú, a AMBIENT Kft.- Sepsiszentgyörgy által kidolgozott terv alapján, amely jelen határozat melléklete és annak szerves részét képezi.
2. cikk. – A városrendezési terv dokumentációja az elfogadástól számított 10 évig érvényes.
3. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építés és Bontási Engedélyezési Részleg, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2018. szeptember 27.
 


                        ÜLÉSELNÖK                              ELLENJEGYZI
                       Debreczeni László                      Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                                Jegyző


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem