2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2014-05-29 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/158. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípium közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadási szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2013/154. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2014/158. számú HATÁROZAT

a Sepsiszentgyörgy municípium közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadási szabályzatának jóváhagyásáról szóló
2013/154. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2014/15 493. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a helyi tanács szakbizottságainak, a  köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság, valamint a helyi közigazgatási, jogi, közrendfelügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a közutak teljesítmény alapú üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó szerződést (PMMR) a 2014–2018-as időszakra;
Figyelembe véve a helyi közpénzügyekről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2006/273. számú törvény rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített Adótörvénykönyv, a 2003/571. számú törvény rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utakra vonatkozó, az 1998/82. számú törvény által jóváhagyott, újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 1997/43. számú kormányrendelet rendelkezéseit;
Figyelembe véve a kihágások jogrendszeréről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/2. számú kormányrendelet rendelkezéseit, amelyet az utólagosan módosított és kiegészített 2002/180. számú törvény hagyott jóvá az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
Figyelembe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 6. cikk (9) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 36. cikke (1) és (2) bekezdése c) betűjében, a (4) bekezdés c) betűjében, valamint a az (5) bekezdés a) betűjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikk (1) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdés b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:

 


1. cikk – A testület jóváhagyja a 2013/154. számú, Sepsiszentgyörgy közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadásának szabályzatáról szóló tanácshatározat 1. sz. mellékletének 2. cikkében foglaltak módosítását és kiegészítését a következőképpen:
2. cikk – (1) Az infrastruktúra helyreállítását a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság közterület-fenntartó osztálya végzi.
(2) Azon utak esetében, amelyek a 2014–2018-as időszakra szóló, a közutak teljesítmény alapú üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó szerződésben (PMMR) szerepelnek, a felszín alatti vezetékeknél végzett beavatkozás során a közterület-bontás által érintett területek helyreállítását a felújítási munkálatok végrehajtója végzi. A közterület-helyreállítás ellenértékének kifizetése az utak és járdák felújítására vonatkozó szerződésben rögzített egységáron történik az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal által folyósított hitelből, miután a beavatkozási vagy csatlakozási munkálatok megrendelője kifizeti a közterület-helyreállítási díjat.
(3) Azon utak esetében, amelyeknél a felújítási munkálatok elvégzésére a munkaterületről átadás-átvételi jegyzőkönyv készült, ezen munkálatok átvételéig a felszín alatti vezetékeknél végzett beavatkozás vagy csatlakozási munkálatok során a közterület-bontás által érintett területek helyreállítását az adott utca felújítási munkálatainak kivitelezője végzi. A közterület-helyreállítás ellenértékét a közterület-helyreállítási díjból fedezik, amelyet a beavatkozást vagy csatlakozási munkálatokat megrendelő kifizetett a jelen határozatban meghatározott feltételek szerint.”
3. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság, Közpénzügyi Igazgatósága, valamint a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.


Sepsiszentgyörgy, 2014. május 29.
 

ÜLÉSELNÖK

Csatlós László    

  ELLENJEGYZI
a jegyző nevében

  Hengán Hajnal


         
                         
             
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem