2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-09-27 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/293. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2018/293. számú HATÁROZAT
az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;

Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípiumi Helyi Rendőrség 2018/43285. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, illetve a Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a helyi érdekeltségű köz- és magánterületek kezelési közszolgáltatásainak szervezési és működési szabályozására vonatkozó 2002/71. számú Kormányrendelet alkalmazási keret-szabályozására vonatkozó 2004/955. számú Kormányhatározat előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése a betűjében és (3) bekezdésének c betüjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 

1. cikk. – Jóváhagyja a 2017/4-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzat módosítását és kiegészítését a következő formában:
I. A 12. cikkely a következő tartalommal:
”12. cikk. – A következő bérlet típusok kerülnek kibocsátásra:
a) bérlet/parkolási engedély az ott lakók számára legkevesebb egy hónap és legtöbb 1 év érvényességi idővel;
b) bérlet/parkolási engedély fogyatékos személyek részére;
c) bérlet/parkolási engedély elektromos hajtású gépjármű részére;
d) bérlet/parkolási engedély, amelynek érvényességi ideje legkevesebb egy hónap és legtöbb 1 év;”
II. 14. cikk. a következő tartalommal:
”14. cikk. - (1) A fogyatékos személyek számára kibocsátott parkolási bérletek ingyenesen kerülnek kibocsátásra azon természetes személyek részére, akik valamilyen testi fogyatékosságban szenvednek, vagy ilyen személyeket szállítanak, és akik igazolni tudják, hogy vezetői engedéllyel rendelkeznek, illetve a jármű tulajdonosai vagy a szóban forgó gépjárműre/személygépkocsira érvényes bérleti szerződésük van.
(2) Az ezen típusba tartozó parkolási bérlet korlátlan időre szóló megállást biztosít Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő bármelyik fizetéses parkírozó helyén és kérelmezés útján Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság által kerül kibocsátásra a következő igazoló okmányok alapján:
a) Kérés;
b) A fogyatékossági fokozatot meghatározó határozat;
c) Személyi igazolvány másolata;
d) 2 db. 3/4 cm-es fénykép;
e) Adott esetben a gondozói minőséget igazoló okmány.
(3) A fogyatékos személyeknek szóló parkolási bérlet modellje jelen Szabályzat 1-es számú mellékletében található.
(4) Ezen bérletek tulajdonosai elsősorban a fogyatékos személyek részére fenntartott és fogyatékos személyt jelölő nemzetközi jelzéssel ellátott parkolóhelyeket használhatják.
(5) A bérletet ingyenességet jelző kóddal van ellátva és nem átruházható.
(6) A 100%-ban elektromos üzemű személygépkocsikra érvényes parkolási bérleteket ingyenesen bocsátják ki azon természetes és jogi személyek részére, akik igazolni tudják, hogy ilyen jellegű személygépkocsi tulajdonosai vagy a szóban forgó gépjárműre/személygépkocsira érvényes lízingszerződésük van.
(7) A 100%-ban elektromos üzemű személygépkocsikra érvényes parkolási bérleteket zöld színű papírra nyomtatják ki és korlátlan időre szóló megállást biztosítanak Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő bármelyik fizetéses parkírozó helyén. Kérelmezés útján, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság által kerül kibocsátásra a következő igazoló okmányok alapján:
a) Kérés;
b) A kérelmező személyi igazolványának másolata;
c) A személygépkocsi forgalmi engedélyének másolata, amelyre a parkolási bérletet igényli a kérelmező.
(8) Az elektromos hajtású személygépkocsik bérleti modellje jelen Szabályzat 2-es számú mellékletében található.
(9) Az ingyenesen kibocsátott parkolási bérletek kizárólag a bérletben feltüntetett forgalmi rendszámú személygépkocsikra érvényesek.
2. cikk. – Jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóságot, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrségét bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2018. Szeptember 27.

 


                  ÜLÉSELNÖK                                        ELLENJEGYZI
                     Debreczeni László                        Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                                                Jegyző


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem