2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-09-27 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/291. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően

2018/291. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2018/52572. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó, Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításának és kiegészítésének szükségességét, abban az értelemben, hogy Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által átvett állóeszközök a visszaszolgáltatandó javak listájáról levételre kerülnek illetve, hogy a jogdíjak kiszámolása a javak amortizációjának alapján történik, a 2003/52. számú törvénynek megfelelő sürgősségi eljárás alkalmazásával, azonnali megoldás elrendelése szükséges;
Tekintetbe véve a Multi-Trans Rt. tőrzstőke csökkentéséről szóló 2018/154. számú tanácshatározatot;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, illetve a helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházásáról szóló 2013/29.347-es számú megbízói szerződés 1. cikk 1.3 pontja a betűjének előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése d betűjében és (6) bekezdésének a betüjében 14. pontjába foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;

 

a következő határozatot hozza:
 


1. cikk. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően a 2018/2. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk. – A testület felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat a kiegészítő okirat aláírására.
3. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság, a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2018. Szeptember 27.
 


ÜLÉSELNÖK                       ELLENJEGYZI
Debreczeni László                Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                 Jegyző
   

Melléklet


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem