2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-08-30 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/254. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosításáról

2018/254. számú HATÁROZAT


az utólagosan módosított és kiegészített 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosításáról

 

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülésén;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2018/31186. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa szakbizottságainak, a Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, valamint a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság szakbizottság jóváhagyását;
A 2002/180. számú, utólag módosított és kiegészített törvénnyel jóváhagyott, szabálysértésekről szóló 2001. július 12-i 2. sz. kormányrendelet előírásai alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített 2002/180. számú törvény által jóváhagyott, a kihágások jogi rendszeréről szóló 2001/2. számú kormányrendelet alapján;
Tekintettel a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkében foglalt eljárások alkalmazására;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (1) bekezdésébe foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK. – Jóváhagyja az utólagosan módosított és kiegészített 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosításáról, a következő módon:
I. Az 1. cikk (1) bekezdése a következő tartalommal:
,,(1) A kóbor állatok közlekedése és/vagy legeltetése Sepsiszentgyörgy Municípium területein, a Helyi Tanács tanácsi határozataiban foglalt körülményektől eltérő módon, szabálysértésnek minősül és szabálysértési pénzbüntetéssel bírságolandó, a következő módon:
a) kutya..........................................................................50 lej/állatonként;
b) juhfélék...................................................................150 lej/állatonként;
c) sertés ...................................................................1.000 lej/állatonként;
d) lófélék .................................................................  2.500 lej/állatonként;
    e) szarvasmarhafélék ............................................2.500 lej/állatonként.”
II. A 9. cikk a következő tartalommal:
 ,,9. cikk. – A jelen határozatban foglalt kihágások megállapítására és a szabálysértési bírságok alkalmazására a polgármester, polgármesteri rendelet által felhatalmazott személyek, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrség helyi rendőrei jogosultak.”
III. A 10. cikk a következő tartalommal:
,,10. cikk. - A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóságát, Közpénzügyi Igazgatóságát és Gazdasági Igazgatóságát, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrségét bízza meg.”
2. CIKK. – A jelen határozat a közzétételétől számított 30 napon belül lép érvénybe, a törvényes feltételeknek megfelelően.
3. CIKK. – Az utólagosan módosított és kiegészített, 2004/87. számú Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat, a beleértve a jelen határozat alapján történt módosításokkal együtt újra közlésre kerül, illetve a cikkekk újraszámozódnak.
4. CIKK. – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóságát, Közpénzügyi Igazgatóságát és Gazdasági Igazgatóságát, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrségét bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2018. augusztus 30.
           ÜLÉSELNÖK                                             ELLENJEGYZI
Cserey Zoltán-Mihály                                     Morar Edith
                                                                             Jegyző nevében
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem