2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-08-14 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/241. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium Fenntartható Energia Akciótervének, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Energiahatékonyságát Javító Intézkedések jóváhagyásáról

2018/241. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy Municípium Fenntartható Energia Akciótervének, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Energiahatékonyságát Javító Intézkedések jóváhagyásáról


   

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Figyelő Iroda 2018/45.503. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a tényt, hogy a Regionális Operatív Program 3.1.C prioritási tengelyére vonatkozó, Sepsiszentgyörgy Municípium közvilágítsásának korszerűsítésére irányuló pályázati kérelmek benyújtási határideje 2018.08.18, Sepsiszentgyörgy Municípium Fenntartható Energia Akciótervének, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Energiahatékonyságát Javító Intézkedéseknek sűrgősségi eljárás keretében történő elfogadása javasolt;
A 2014-2020-as Regionális Operatív Programra való tekintettel;
A közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkelyének (13) bekezdésében előírt eljárások lefolyását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdésének b betűjében, a (4) bekezdés e betűjében, valamint a (9) bekezdésben foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.

 


a következő határozatot hozza:
 


1. Cikk
– Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium Fenntartható Energia Akciótervét, amely a jelen határozat 1. számú melléklete, valamint szerves részét képezi.
2. Cikk – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium Energiahatékonyságát Javító Intézkedéseket, amely a jelen határozat 2. számú melléklete, valamint szerves részét képezi.
3. Cikk – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterét, valamint a municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Figyelő Irodát bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2018. augusztus 14.

 
          ÜLÉSELNÖK                    ELLENJEGYZI
Cserey Zoltán-Mihály                Morar Edith
                                                        Jegyző nevében

   
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem