2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-08-08 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/237. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi Grigore Bălan út, 31. számú U.T.R. részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról

2018/237. számú HATÁROZAT
a sepsiszentgyörgyi Grigore Bălan út, 31. számú U.T.R. részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében:

Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy municípium főépítésze által elkészített 2018/34176 sz. szakjelentést;
Tekintetbe véve a 2018.05.22/30263. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését, a sepsiszentgyörgyi Grigore Bălan út, 31. számú U.T.R. részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervét illetően;
Figyelembe véve Kovászna megye főépítészének 2018.06.05/18 sz. kedvező véleményét;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Figyelembe véve a közigazgatási döntések átláthatóságáról szóló 52/2003 sz. Törvény 7. cikkében előírt eljárások lefolyását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.
 


a következő határozatot hozza:
 


1. Cikk - Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi Grigore Bălan út, 31. számú U.T.R. részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervet, a következő bejegyzett területre vonatkozóan: ingatlan nyilvántartási szám: 23322 Sepsiszentgyörgy, kataszter sz.: 23322, 23322-C1 teljes területe 1862 m2, illetve ingatlan nyilvántartási szám: 28116 Sepsiszentgyörgy, kataszter sz.: 28116 teljes területe 550 m2 a 2017/1522 sz. Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi V&K Kft. állított össze, és a jelen határozat melléklete, valamint szerves részét képezi.
2. Cikk – Az urbanisztikai dokumentáció elfogadását követően 10 évig érvényes.
3. Cikk – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építés és Bontás Engedélyezési Részleg, valamint a municípium Közpénzügyi Igazgatóságát bízza meg.

    Sepsiszentgyörgy, 2018. augusztus 8.
 ÜLÉSELNÖK                                          ELLENJEGYZI
     Cserey Zoltán-Mihály                              Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                                 Jegyző 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem