2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-06-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/205. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípiumi Dunapack-Rambox Prodimpex Kft. bővítéséről szóló övezeti rendezési terv jóváhagyásáról

2018/205. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy municípiumi Dunapack-Rambox Prodimpex Kft. bővítéséről szóló övezeti rendezési terv jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében:
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy municípium főépítésze által elkészített 34013/2018 sz. szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a 33894/07.06.2018 számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultálásáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy municípiumi Dunapack-Rambox Prodimpex Kft. bővítéséről szóló övezeti rendezési terv urbanisztikai dokumentációjának tervét illetően;
Figyelembe véve Kovászna megye főépítészének 12/2018 sz. kedvező véleményét;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 50/1991 sz. törvény rendelkezései értelmében;
Az utólagosan módosított és kiegészített, a területrendezésről és urbanisztikáról szóló 350/2001 sz. Törvény 47, 50 cikkének és 56 cikkének (1) bekezdésének előírásai értelmében;
Figyelembe véve a közigazgatási döntések átláthatóságáról szóló 52/2003 sz. Törvény 7. cikkében előírt eljárások lefolyását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.
 


a következő határozatot hozza:
 


1. Cikk – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi Dunapack-Rambox Prodimpex Kft. bővítéséről szóló övezeti városrendezési tervet a következő bejegyzett területre vonatkozóan: telekkönyv szám: 23560. Sepsiszentgyörgy, helyrajzi szám: 1507/4, 1507/2, 1507/3/2, 1508/4/1, 1508/1, 1508/3, 1507/1/1, 1508/4/2, 1507/3/1; kat.sz: C1, Top: C1-1507/4, 1507/2, 1507/3/2, 1508/4/1, 1508/1, 1508/3, 1507/1/1, 1508/4/2, 1507/3/1; kat.sz. C2, Top: C2-1507/4, 1507/2, 1507/3/2, 1508/4/1, 1508/1, 1508/3, 1507/1/1, 1508/4/2, 1507/3/1 teljes területe 44800 m2, az 2/2018 sz. Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi Cad Project Kft. állított össze, és a jelen határozatnak melléklete, valamint szerves részét képezi.
2. Cikk – Az urbanisztikai dokumentáció elfogadását követően 10 évig érvényes.
3. Cikk – A jelen határozat végrehajtásával Szentgyörgy municípium polgármesteri hivatalának Városrendezési Igazgatóságán belül az Építési és Bontás Eengedélyezési Részleget, valamint a Közpénzügyi Igazgatóságát bízza meg.
 

Sepsiszentgyörgy, 2018. június 28.

      

ÜLÉSELNÖK                               ELLENJEGYZI
  Comăneci Liviu-Vasile                Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                    Jegyző
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem