2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-07-06 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/212. számú HATÁROZAT a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2018/212 számú HATÁROZAT

az utólagosan módosított és kiegészített 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés kretében:
Figyelembe véve Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság 35532/2018 sz. szakjelentését;
Tekintettel a SEPSIIPAR Kft. ügyvezető igazgatója 67/13.06.2018. számú átiratát;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az utólagosan módosított és kiegészített, az ipari parkok létesítéséről és működéséről szóló 2013/186. sz. törvény előírásainak megfelelően;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkének, 13. bekezdésének rendelkezéseit;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése b, c betűjében és (4) bekezdésének d és e betüjében, valamint az (5) bekezdés a és b betűjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján.
 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK. – Jóváhagyja a 194/2017. számú tanácshatározattal jóváhagyott SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatának módosítását és kiegészítését az alábbiak szerint:
I. A 194/2017. számú tanácshatározattal jóváhagyott SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatának preambuluma 4-es bekezdését a következő tartalommal:
”Az iparipark három épülettel rendelkezik: P+2 irodaépület 1.744 m2 hasznosítható területtel, egy díszletkészítésre használandó csarnok 1068 m2 hasznosítható területtel, műhely 369 m2 területtel, épületek (volt Zoocomp istállók), utak és közművek infrastruktúra összesen 10,7 hektár területtel, a jelen Szabályzathoz kapcsolódó, annak szerves részét képező mellékletben szereplők szerint.
II. Az I. fejezet utolsó bekezdését a következő tartalommal:
“A beruházók az igazgatási épület egyes irodahelyiségeinek bérlése mellett dönthetnek. Egy beruházó legtöbb egy emeletet bérelhet. A bérbevétel időtartama maximum 49 év, anélkül hogy meghaladná a beruházás megvalósítása érdekében megkötött koncessziós szerződés időtartamát.
Az igazgatási épületében irodák bérelhetők azon gazdasági szereplők székhelyének/munkapontjának létesítése érdekében, akik nem akarnak az ipari parkba beruházni. A bérbeadás időtartama maximum 5 (öt) év, hosszabbítási lehetőséggel, abban az esetben, ha nem mutatkozik bérbevételi szándék a többi társaság részéről, amelyek beruháznak az ipariparkba.
A helyiségek bérbeadása nyílt versenytárgyalás útján és a jelen szabályzatnak megfelelően történik, a versenytárgyalás kikiáltási ára a havi bérlet tekintetében 3 EUR/m2/hónap, amelyhez hozzáadódik még az ÁFA összege.
A közös helyiségek bérbevételének és használatát bérleti szerződések szabályozzák. A bérbe adott irodahelyiségekhez csatlakozó közmű-szolgáltatási költségek (a közös helyiségeket is beleértve) átalánydíjas rendszer alapján kerülnek kifizetésre.
Az érdekelt felek a koncesszió érdekében a versenytárgyalásra kiírt területen található műhely bérbevétele mellett dönthetnek. A műhely éves bérlésének a kikiáltási ára 2 EUR/m2/év, amelyhez hozzáadódik még az ÁFA összege.
„A díszletkészítő csarnoknak” a csatlakozó területtel együtt történő odaítélési eljárása a koncessziós rendszerben történik.
A koncesszió érdekében a versenytárgyalásra kiírt építkezések (volt Zoocomp istállók) csak a területek koncessziójával egyszerre kerülnek eladásra az érdekelt beruházóknak. Az építkezések eladási árát szakértői vélemény alapján állapítják meg, amelyet a Romániai Hiteles Felbecsülők Országos Egyesület szakértői állítanak össze.”
2. CIKK – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelési Igazgatóságát és a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iagazgatóságát, valamint a SEPSIIPAR Kft.-t bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2018 július 06
 


       ÜLÉSELNÖK                          ELLENJEGYZI
           Csatlós László                  Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                     Jegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem