2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-05-31 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/185. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyásáról

2018/185. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyásáról
 


Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa a rendes ülésen;

Figyelembe véve az AQUACOV K.E. 10861/22.02.2018 sz. és 12697/02.03.2018 sz. kérvényeit, melyekben kéri egy határozat elfogadását Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének megbízásáról, hogy a Kovászna megyei háztartási ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fejlesztési stratégiájának elfogadásáról szavazzon az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület Közgyűlésén, a 2018-2027 időszakra;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatala Jogi Osztáy 15416/2018 sz. Szakvéleményét;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2013 sz. Törvény 7. cikkében foglalt eljárás lefolyását;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített a vízellátási és csatornázási szolgáltatásokról szóló 241/2006. számú törvény 11. cikkely (5) bekezdésében foglalt előírások alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített közhasznú közszolgáltatásokra vonatkozó 51/2006 sz. Törvény előírásainak megfelelően;
Az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület Alapszabályzatának 21. cikkével együtt értelmezett 16. cikk (3) bekezdése előírásainak megfelelően;
Figyelembe véve a helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése d betűjében és (6) bekezdésének 14. pontjában foglalt előírásokat;
A helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikke (1) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


ELHATÁROZZA
 


1. CIKK
– Megbízza Sepsiszentgyörgy municípium alpolgármesterét, Toth-Birtan Csabát, hogy Sepsiszentgyörgy municípium képviseletében jóváhagyja az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület Közgyűlésén a Kovászna megyei háztartási ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fejlesztési stratégiáját a 2018-2027 időszakra, mely a jelen határozat mellékletét és egyben szerves részét képezi.
2. CIKK – Az 1. cikkben kijelölt személyt meghatalmazza a jelen határozat előírásainak véghezvitelére.

Sepsiszentgyörgy, 2018. május 31.
 


ÜLÉSELNÖK                       ELLENJEGYZI
       Cochior Andrei                    Kulcsár Tünde-Ildikó
                                              Jegyző


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem