2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-04-26 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/146. számú HATÁROZAT a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2018/146 sz. HATÁROZAT

a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve a SEPSIIPAR Kft. ügyvezető igazgatójának Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalánál 20186/03.04.2018 sz. alatt bejegyzett 2/03.04.2018 sz. átiratát;
Figyelembe véve Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság 21920/11.04.2018 sz. szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az utólagosan módosított és kiegészített, az ipari parkok létesítéséről és működéséről szóló 2013/186. sz. törvény előírásainak megfelelően;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkének, 13. bekezdésének rendelkezéseit;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése b, c betűjében és (4) bekezdésének d és e betüjében, valamint az (5) bekezdés a és b betűjében foglalt rendelkezések értelmében;
 A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk - Jóváhagyja a 194/2017 sz. Tanácshatározat által jóváhagyott SEPSIIPAR Ipari Park Működési szabályzata I. Fejezete utolsó bekezdésének módosítását és kiegészítését, melynek a következő tartalma lesz:
„A befektetők választhatják irodahelyiségek kibérlését az adminisztratív épületben. Egy befektető legfeljebb egy emeletet bérelhet. A bérlés időtartama legtöbb 49 év lehet, ellenben a befektetés megvalósítása céljából aláírt koncessziós szerződés időtartamát nem lehet átlépni.
Szintén lehetséges irodákat bérelni az adminisztratív épületben székhely/munkapont létesítése céljából olyan gazdasági szereplők számára, akik nem kívánnak az ipari parkba befektetni. A bérlés időtartama 1 (egy) év, meghosszabbítási lehetőséggel, amennyiben nem érkezik bérlési szándék más társaságok részéről, akik az ipari parkba befektetnek.
A helyiségek kibérlése közbeszerzési kiirás alapján és a jelen szabályzat feltételeivel történik, a havi bérleti díj kiindulási ára 3 EUR/m2/hónál kezdődik, melyhez hozzáadódik az ÁFA.
A közös helyiségek bérlésének és használatának feltételeit a bérleti szerződés fogja szabályozni. A kibérelt irodahelyiségekhez (beleértve a közösen használt terekhez) tartozó közüzemi szolgáltatások költségei átalányösszegben kerülnek megállapításra.
Az érdekeltek ugyanakkor választhatják a pályázatban bérbeadás céljából meghirdetett területeken elhelyezkedő műhely kibérlését is. A műhely havi bérleti díjának kiindulási ára 2 EUR/m2/év, melyhez hozzáadódik az ÁFA.
A „Díszletkészítő csarnok” ingatlan és a hozzátartozó terület odaítélési eljárásában a koncessziós eljárás lesz alkalmazva.”
2. cikk - A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelési Igazgatóságát és a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iagazgatóságát, valamint a SEPSIIPAR Kft.-t bízza meg.

    Sepsiszentgyörgy, 2018. április 26.

 

ÜLÉSELNÖK                                                                 ELLENJEGYZI
             Bálint József                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                                                          Jegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem