2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-03-29 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/106. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium területén működő nyilvános értékesítési helyek közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról a TEGA Rt. kezelésébe

2018/106. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium területén működő nyilvános értékesítési helyek közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról a TEGA Rt. kezelésébe

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a soros ülésen;

Figyelembe véve a Vagyonkezelési Igazgatóság, valamint a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság 2018/7440 sz. szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet rendelkezéseit;
Figyelembe véve a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet alkalmazási keret-szabályozására vonatkozó 2004/955 sz. Kormányhatározat rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkének rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásról szóló 215/2001 sz. Törvény 36. cikkének (2) bekezdésének d pontját, (6) bekezdésének a pontjának 14 alpontját;
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásról szóló 215/2001 sz. Törvény 45. cikkének (3) bekezdése és a 115. cikkének (1) bekezdésének b pontja értelmében;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk – Jóváhagyja a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok kezelését célzó optimális megoldások megalapozásáról és megállapításáról – a sepsiszentgyörgyi nyilvános értékesítési helyek adminisztrálásáról szóló Célszerűségi tanulmányt, a jelen határozat 1. sz. melléklete szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk – Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi nyilvános értékesítési helyeket adminisztráló közszolgálatok szervezési, működési és megvalósítási módját átruházott kezelés által.
3. cikk – Jóváhagyja a Feladatfüzet és a sepsiszentgyörgyi nyilvános értékesítési helyeket adminisztráló közszolgálatok működési szabályzatát, jelen határozat 2. és 3. sz. mellékletei, amelyek jelen határozat szerves részét képezi.
4. cikk – Jóváhagyja a köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok kezelésének átruházását – a sepsiszentgyörgyi nyilvános értékesítési helyek adminisztrálását a TEGA Rt. által, melynek székhelye Sepsiszentgyörgy, Ág u. 1. sz., Kovászna megye, a Kovászna megyei Cégbíróságnál bejegyzett száma: J14/295/1996, adószáma: 8670570.
5. cikk – Jóváhagyja a közszolgálatok kezelésének átruházásáról szóló szerződés tervét, a jelen határozat 4. sz. melléklete, amely jelen határozat szerves részét képezi.
6. cikk – Felhatalmazza a municípium polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.
7. cikk – Jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Igazgatóságát, Vagyonkezelési Igazgatóságát, Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda, valamint a TEGA Rt. Igazgatótanácsát bízza meg.

 Sepsiszentgyörgy, 2018. március 29.
 

 

ÜLÉSELNÖK  
Ambrus Zsombor
ELLENJEGYZI
Kulcsár Tünde-Ildikó
jegyző


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem