2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-02-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/63. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, ”Nyugat Szemerja városrendezési tervének – 6-os alövezet módosítása” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2018/63. számú HATÁROZAT


Sepsiszentgyörgy municípium, ”Nyugat Szemerja városrendezési tervének – 6-os alövezet módosítása” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásárólSepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében:
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy municípium főépítésze által elkészített 2017.11.15/65099 sz. Szakjelentést;
Figyelembe véve a 2017.07.28/41849 sz., a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultálásáról szóló jelentést Sepsiszentgyörgy municípium, ”Nyugat Szemerja városrendezési tervének – 6-os alövezet módosítása” című övezeti városrendezési terv urbanisztikai dokumentációjának a Helyi Tanács általi elfogadásának vagy visszautasításának alátámasztására vonatkozóan;
Figyelembe véve Kovászna megye főépítészének 2017/46 sz. Kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban;
Tekintettel a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkében foglalt eljárások alkalmazására;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.a következő határozatot hozza:


1. Cikk - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium, ”Nyugat Szemerja városrendezési tervének – 6-os alövezet módosítása” című övezeti városrendezési tervet a következő bejegyzett területekre vonatkozóan: ingatlan nyilvántartási szám: 32829. Sepsiszentgyörgy, kataszter sz.: 32829; ing. nyilv. sz.: 30315 Sepsiszentgyörgy, kataszter sz.: 30315; kat. sz.: 30315-C1; ing. nyilv. sz.: 39142 Sepsiszentgyörgy, kataszter sz.: 39142, teljes területe 8420 m2, az 1524/12/2017 sz. Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi Domahidi Ildikó egyéni építésziroda állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. Cikk – Az urbanisztikai dokumentáció elfogadását követően 10 évig érvényes.
3. Cikk – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építés és Bontás Engedélyezési Részleg, valamint a municípium Közpénzügyi Igazgatóságát bízza meg.

    Sepsiszentgyörgy, 2018. február 28.
 ÜLÉSELNÖK             ELLENJEGYZI
     Zsigmond József       Kulcsár Tünde-Ildikó
                                      Jegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem