2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-02-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok:2018/62. számú HATÁROZAT sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca 9B szám alatti ingatlant lakóövezetté szabályozó részletes rendezési terv jóváhagyásásról

2018/62. számú HATÁROZAT
sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca 9B szám alatti ingatlant lakóövezetté szabályozó részletes rendezési terv
jóváhagyásásról
 


Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében:

Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy municípium főépítésze által elkészített 2017.07.12./69.093 sz. Szakjelentést;
Tekintetbe véve a 2017.06.10/55476. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca 9B szám alatti ingatlant lakóövezetté szabályozó részletes rendezési terv urbanisztikai dokumentációjának tervét illetően;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
Az utólagosan módosított és kiegészített, a területrendezésről és urbanisztikáról szóló 2001/350. sz. Törvény 45. és 48. cikke előírásainak megfelelően;
Figyelembe véve a közigazgatási döntések átláthatóságáról szóló 52/2003 sz. Törvény 7. cikkében előírt eljárások lefolyását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdésének c betűjében és (5) bekezdésének c betűjében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének e betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b betűjében foglalt rendelkezések alapján.a következő határozatot hozza:1. Cikk - Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca 9B szám alatti ingatlant lakóövezetté szabályozó részletes rendezési tervet a következő bejegyzett területekre vonatkozóan: ingatlan nyilvántartási szám: 24441. Sepsiszentgyörgy, kataszter sz.: 24441; kat. sz.: 24441-C2; ing. nyilv. sz.: 33635 Sepsiszentgyörgy, top. sz.: 708/1/1/1/1/2/2 teljes területe 1850 m2, a 249/2017 sz. Projekt alapján, melyet a szentgyörgyi székhelyű SICAM Kft. állított össze, és a jelen határozatnak melléklete, valamint szerves részét képezi.
2. Cikk – Az urbanisztikai dokumentáció elfogadását követően 5 évig érvényes.
3. Cikk – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építés és Bontás Engedélyezési Részleg, valamint a municípium Közpénzügyi Igazgatóságát bízza meg.

    Sepsiszentgyörgy, 2018. február 28.

 


ÜLÉSELNÖK                               ELLENJEGYZI
     Zsigmond József                       Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                       Jegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem