2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-02-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/60. számú HATÁROZAT Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület társulási szerződése, alapító okirata és alapszabályzata kiegészítésének a jóváhagyására

2018/60. számú HATÁROZAT

Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület társulási szerződése, alapító okirata és alapszabályzata kiegészítésének a jóváhagyásáraSepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa a soros ülés keretében;

Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2017/71029. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2017.12.14/70925. számmal iktatott, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület 2017.12.11/247. számú átiratát;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített helyi közpénzügyekről szóló 2006/273 sz. Törvényt;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített egyesületekről és alapítványokról szóló 2000/26. sz. Kormányrendeletet;
Figyelembe véve a 2008/855-és számú, utólag módosított és kiegészített, a közérdekű szolgáltatásokat biztosító Közösségek Közti Társulások keret-Alaptó Okiratát és keret-Alapszabályzatát jóváhagyó Kormányhatározatot,
Figyelembe véve a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Alapszabályzata 13. cikkének (1) bekezdését, valamint a Helyi Tanács 2009/112 sz. Határozatának 1. cikkét, Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról más terület-közigazgatási egységekkel, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület létrehozásának céljából;
Betartva a 2003/52-es számú, újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó Törvény által előírt eljárásokat;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése 14. pontjában és (9) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján.a következő határozatot hozza:
 


1. Cikk - Jóváhagyja a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Társulási szerződésének módosítását és kiegészítését a Társulási szerződés 2. sz. Kiegészítő okirata tervének megfelelően, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.
2. Cikk - Jóváhagyja a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Alapító okiratának módosítását és kiegészítését a 2. sz. mellékletben előírt, a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerek Fejlesztési Egyesülete Alapító okiratának 2. sz. Kiegészítő okirata projektjének megfelelően.
3. Cikk - Jóváhagyja a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Alapszabályzatának módosítását és kiegészítését a 3. sz. mellékletben előírt, a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Alapszabályzatának 2. sz. Kiegészítő okirata projektjének megfelelően.
4. Cikk - A Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere Közösségfejlesztési Egyesület Közgyűlésén a Sepsizentgyörgy municípiumot képviselő Antal Árpád-András polgármester úr megbízatást kap arra, hogy szavazatával támogassa, valamint Sepsizentgyörgy municípium nevében és érdekében aláírja a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Társulási szerződésének 2. sz. Kiegészítő okiratát, Alapító okiratának 2. sz. Kiegészítő okiratát és az Alapszabályzat 2. sz. Kiegészítő okiratát, az 1-3. sz. mellékletekben előírt formában.
5. Cikk – Az 1-3. sz. mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.
6. Cikk – A jelen határozat végrehajtásával a Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság, valamint a 4. cikkelyben megnevezett személyt bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2018. február 28.

 ÜLÉSELNÖK                          ELLENJEGYZI
  Zsigmond József                Kulcsár Tünde-Ildikó
                                         jegyző

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem