2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2018-01-25 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/15. számú HATÁROZAT a TEGA Rt. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából, valamint a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés módosításáról


2018/15. számú HATÁROZAT

a TEGA Rt. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából, valamint a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés módosításáról

 


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;

Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2017/55926. számmal iktatott, a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt. vezérigazgatójának 2017/20981. számú átiratát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2017/62011. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. között létrejött 2017/40379. számú koncessziós szerződést;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 1998/213. sz. Törvény 10. cikkelyének (2) bekezdésének rendelkezéseit, a közkincs javait illetően;
Tekintetbe véve a 2001/246. számú törvény által jóváhagyott, 2000/112. sz. Kormányrendelet 1, 2 és 4. cikkelyeit az állam és a területi közigazgatási egységek magántulajdonát képező tárgyi aktívák működéséből való kivonása, leírása és értékesítése eljárásának szabályozásáról;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 1994/15. számú, a tárgyi és immateriális aktívákba lekötött tőke amortizálására vonatkozó Törvény V. fejezete, illetve ezekre vonatkozó az utólagosan módosított és kiegészített 1997/909. Kormányrendelet által jóváhagyott módszertani végrehajtási utasításinak III. pontja alapján;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkének rendelkezéseit;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése c betűjében és (5) bekezdésének b betüjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (3) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;

 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk – (1) A testület jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípiumi, a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés révén a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt. koncessziójában levő, bizonyos ingó javak működésből való kivételét, leírás céljából az 1. számú mellékletbe foglaltak szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
(2) Megfelelő módon módosul a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt koncessziójába adott alapeszközök és leltári tárgyak jegyzéke a Tega Rt.-vel megkötött, a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés alapján, a szerződés kiegészítő okiratának tervével megegyezően, amely a jelen határozat 2. számú melléklete és szerves részét képezi.
2. cikk – A javak értékesítése és/vagy leírása TEGA Rt. által történik, aki biztosítja az értékesítésből származó összegek törvény szerinti átutalását.
3. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság, az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda, valamint a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. igazgatótanácsa.

Sepsiszentgyörgy, 2018. január. 25.
               ÜLÉSELNÖK                                          ELLENJEGYZI
                Ambrus Zsombor                                 Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                                             jegyző

1. sz. melléklet
2. sz. mellékelt

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem