2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2016-02-01 - Normatív jellegű tanácshatározatok:2016/16. számú HATÁROZAT a Hulladékok raktározásával, kezelésével és átrakásával kapcsolatos szolgáltatások szabályzatát Kovászna megyében, valamint a nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ (IHK) és a kézdivásárhelyi Átrakóállomás (ÁÁ) esetében az üzemeltetési szolgáltatás irányításának átruházására vonatkozó ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról


2016/16. számú HATÁROZAT

a Hulladékok raktározásával, kezelésével és átrakásával kapcsolatos szolgáltatások szabályzatát Kovászna megyében, valamint a nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ (IHK) és a kézdivásárhelyi Átrakóállomás (ÁÁ) esetében az üzemeltetési szolgáltatás irányításának átruházására vonatkozó ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Lakásgazdálkodási, kapcsolattartási, ellenőrző és köztemető fenntartó iroda 2015/67 753. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a közhasznú közösségi szolgáltatásokról szóló, újraközölt 2006/51-es számú törvény 7. cikkének (1) bekezdése e) betűjében, 8. cikkének (3) bekezdése i) betűjében, 22. cikkének (2) bekezdése b) betűjében, 3. és 4. bekezdésében, 29. cikkének 8) bekezdése a) betűjében, 12. bekezdésében és 30. cikkének 2. bekezdésében foglalt rendelkezéseket;
Figyelembe véve köztisztasági szolgáltatást szabályozó, újraközölt 2006/101-es törvény 6. cikkének (1) bekezdése e), h) és i) betűjében, 12. cikkének (1) bekezdése b) betűjében, (2) és (3) bekezdésében, 14. cikkének (3) bekezdésében, valamint 24. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket;
Figyelembe véve a nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ (IHK) és a kézdivásárhelyi Átrakóállomás (ÁÁ) működtetésének átruházásával kapcsolatos célszerűségi tanulmányt jóváhagyó 2014/143. számú tanácsi határozatot;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) 2015/82-es számú, a települések köztisztasági szolgáltatására vonatkozó keretszabályzat jóváhagyó rendeletét;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) 2007/111-es számú, a települések köztisztasági szolgáltatására vonatkozó keret-tenderfüzet jóváhagyó rendeletét;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) 2007/112-es számú, a települések köztisztasági szolgáltatására irányuló keretszerződését jóváhagyó rendeletét;
Figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa és a Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium között létrejött 2010.09.17/99907-es számú finanszírozási szerződést;
Figyelembe véve a Kovászna megye és a municípiumok, városok és községek között létrejött, Kovászna Megye Tanácsának 2009/59. számú határozatával jóváhagyott társulási szerződést;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkében foglalt rendelkezéseket;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (1) bekezdésében, (6) bekezdésének a) betűje 14. pontjában, valamint a (9) bekezdésében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének a) betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:1. cikk
– A testület jóváhagyja a Hulladékok raktározásával, kezelésével és átrakásával kapcsolatos szolgáltatások szabályzatát Kovászna megyében, valamint a Hulladékok raktározásával, kezelésével és átrakásával kapcsolatos szolgáltatások tenderfüzetét Kovászna megyében – az 1-es és 2-es mellékletek szerint.
2. cikk –
A testület jóváhagyja a nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ (IHK) és a kézdivásárhelyi Átrakóállomás (ÁÁ) esetében az üzemeltetési szolgáltatás irányításának átruházására vonatkozó ajánlattételi dokumentációt – a 3. számú melléklet szerint.
3. cikk –
Az 1-es, 2-es és 3. számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.
4. cikk –
Jelen határozatban foglaltak végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalkeretében működő Gazdasági Igazgatóság, a Lakásgazdálkodási, kapcsolattartási, ellenőrző és köztemető fenntartó iroda, illetve Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerének Fejlesztési Egyesülete.


Sepsiszentgyörgy, 2016. február. 1.

 

 

ÜLÉSELNÖK

Cserey Zoltán-Mihály

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző

                 

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem