2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2016-01-22 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2016/8. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípiumban a sportbázisok, rekreációs és szórakoztató tevékenységek irányításával kapcsolatos közhasznú szolgáltatások közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról


2016/8. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy municípiumban a sportbázisok, rekreációs és szórakoztató tevékenységek irányításával kapcsolatos közhasznú szolgáltatások közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság 2015/69 141. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a közhasznú szolgáltatásokat szabályzó,  utólagosan módosított és kiegészített 2006/51-es számú törvény rendelkezéseit;
A helyi érdekű köz- és magánvagyon kezelésére irányuló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2002/71-es számú kormányrendelet 12. cikkének (2) bekezdése a) betűjében, 13. cikkének (2) bekezdése a) betűjében és 7. cikkében foglalt előírások alapján;
Figyelembe véve a helyi érdekű köz- és magánvagyon kezelésére irányuló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló  2002/71-es számú kormányrendelet végrehajtásának keretszabályzatát jóváhagyó 2004/955. számú kormányhatározat rendelkezéseit;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípiumnak az URBAN – LOCATO Kft.-vel alkotott, a SEPSI REKREATÍV részvénytársaság létesítésére irányuló társulásban való részvételének jóváhagyásáról szóló 2015/273. számú tanácsi határozatot;
Figyelembe véve a SEPSI REKREATÍV Rt. alapító okiratát;
Figyelembe véve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkében foglalt eljárás alkalmazását;
Figyelembe véve a helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése d) betűjében és (6) bekezdésének 6. pontjában foglalt előírásokat;
A helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikke (3) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:1. cikk
– A testület jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípiumban a sportbázisok, rekreációs és szórakoztató tevékenységek irányításával kapcsolatos tenderfüzetet és működési szabályzatot, amelyek jelen határozat elválaszthatatlan 1. és 2. számú mellékletét képezik.
2. cikk
– A testület jóváhagyja a köz- és magánvagyon kezelésére irányuló közszolgálatok – Sepsiszentgyörgy municípiumban a sportbázisok, rekreációs és szórakoztató tevékenységek irányításával kapcsolatos közszolgáltatások közvetlen tárgyalás útján való átruházását a SEPSI REKREATÍV részvénytársaság részére, amelynek székhelye: Sepsiszentgyörgy, Oltmező u. 7. Kovászna megye, cégjegyzékszáma: J14/251/2015, CUI 35244130.
2. cikk
– A testület jóváhagyja a közszolgáltatási megbízásról szóló szerződést, amely jelen határozat elválaszthatatlan 3. számú mellékletét képezi.
4. cikk
– A testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási megbízásról szóló szerződés aláírására.
4. cikk
– Jelen határozat végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság, illetve a Sepsi Rekreatív Rt. igazgatótanácsa.


Sepsiszentgyörgy, 2016. január. 22.

 

 

ÜLÉSELNÖK

Csatlós László

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző

                 

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem