2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-07-08 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/197. sz. HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan

2020/197. sz. HATÁROZAT

a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan

 

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2020/33.315. számú szakjelentését;
Tekintettel a SEPSI REKREATÍV Rt., Bodor Lóránd vezérigazgató 2020/33.280. számú átiratát;
Tekintetbe véve a 2016/6280-as számú, Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet rendelkezéseit, illetve a 2002/71 sz. Kormányrendelet keretszabályzatának jóváhagyásáról szóló 2004/955. számú Kormányhatározat előírásait;
Tekintetbe véve a 2001/246. számú törvény által jóváhagyott, az állam és a területi közigazgatási egységek magántulajdonát képező tárgyi aktívák működéséből való kivonása, leírása és értékesítése eljárásának szabályozásáról szóló 2000/112. sz. Kormányrendelet 1, 2 és 4. cikkelyeinek előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 1994/15. számú, a tárgyi és immateriális aktívákba lekötött tőke amortizálására vonatkozó Törvény V. fejezete, illetve ezekre vonatkozó az utólagosan módosított és kiegészített 1997/909. Kormányrendelet által jóváhagyott módszertani végrehajtási utasításinak III. pontja alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának és a (6) bekezdés b pontja alapján;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés g pontja és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;
 


a következő határozatot hozza:


1. CIKK.
- Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium köztulajdonából magántulajdonába való bizonyos ingó javak átvételét, az 1. számú mellékletbe foglaltak szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi, a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés által a Sepsi Rekreatív Rt. koncessziójába adott bizonyos ingó javak működésből való kivételét, leírás céljából.
2. CIKK. - (1) Jóváhagyja a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés által a Sepsi Rekreatív Rt.-re átruházott bizonyos ingó javak működésből való kivételét, leírás céljából, mely jelen tanácshatározat 2. számú melléklete és szerves részét képezi.
(2) A javak leírása a Sepsi Rekreatív Rt. által történik, aki biztosítja az értékesítésből származó összegek törvény szerinti átutalását.
3. CIKK. - Jóváhagyja a jelen határozat szerves részét képező 3. számú mellékletbe foglalt ingó javak átruházát a Sepsi Rekreatív Rt.-nek.
4. CIKK. - Jóváhagyja a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés módosítását és kiegészítését a 2020/1. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat 4. számú melléklete és szerves részét képezi.
5. CIKK. - A kiegészítő okirat aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr.
6. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsi Rekreatív Rt. vezérigazgatója, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági Igazgatóság, és a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2020. július 08.
 

ÜLÉSELNÖK
József Álmos-Zoltán

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem