2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-07-08 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/196. számú HATÁROZAT a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés meghosszabításáról, valamint a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából

2020/196. számú HATÁROZAT

a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés meghosszabításáról, valamint a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:

Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2020/30372. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2020.01.30/5930., illetve a 2020.06.09/29826. számmal iktatott, a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt. 2020.01.27/2499., illetve a 2020.06.09/12788. számú átiratait;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. között létrejött, a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződést;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 1994/15. számú, a tárgyi és immateriális aktívákba lekötött tőke amortizálására vonatkozó Törvény V. fejezete, illetve ezekre vonatkozó az utólagosan módosított és kiegészített 1997/909. Kormányrendelet által jóváhagyott módszertani végrehajtási utasításinak III. pontja alapján;
Figyelembe véve a temetőkről, a halotthamvasztókról és a temetkezési szolgáltatásokról szóló 2014/102. sz. Törvény rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatók szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet rendelkezéseit;
Figyelembe véve a helyi érdekeltségű köz- és magánterületek kezelési közszolgáltatásainak szervezési és működési szabályozására vonatkozó 71/2002 számú Kormányrendelet alkalmazási keret-szabályozására vonatkozó 955/2004 Kormányhatározat rendelkezéseit;
Figyelembe véve az újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, 2003/52. számú törvény 7. cikkének (13) bekezdésének rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 1998/213. sz. Törvény 10. cikkelyének (2) bekezdésének rendelkezéseit, a közkincs javait illetően;
Tekintetbe véve a 2001/246. számú törvény által jóváhagyott, 2000/112. sz. Kormányrendelet 1, 2 és 4. cikkelyeit az állam és a területi közigazgatási egységek magántulajdonát képező tárgyi aktívák működéséből való kivonása, leírása és értékesítése eljárásának szabályozásáról;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés b pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés g pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. között létrejött, a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés érvényességének meghosszabítását 2023 július 19-ig.
2. CIKK. – (1) Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípiumi, a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés révén a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt. koncessziójában levő, bizonyos ingó javak működésből való kivételét, leírás céljából az 1. számú mellékletbe foglaltak szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
(2) A javak leírása a TEGA Rt. által történik, aki biztosítja az értékesítésből származó összegek törvény szerinti átutalását.
3. CIKK. – Jóváhagyja a jelen határozat szerves részét képező 2. számú mellékletbe foglalt leltári javak átruházát a TEGA Rt. koncessziójába.
4. CIKK. – (1) Jóváhagyja a kiegészítő okirat tervezetét, amely jelen határozat 3. számú melléklete és szerves részét képezi.
(2) A kiegészítő okirat aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr.
5. CIKK. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2020. július 8.

ÜLÉSELNÖK
József Álmos-Zoltán

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem