2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-07-08 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/190. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy, Szépmező övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2020/190. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy, Szépmező övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2020/23333. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2020.01.28/5324. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését sepsiszentgyörgyi, Belterület-bővítés szabadidős övezet céljából a Sepsiszentgyörgy, Szépmező övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2020.04.24/11. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:


1. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy, Szépmező övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 37123. számú telekkönyvben a 37123. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29799. számú telekkönyvben a 29799, 29799-C1, 29799-C2, 29799-C3 kataszteri számokon; Sepsiszentgyörgy 25798. számú telekkönyvben a 25798, 25798-C4 kataszteri számokon; Sepsiszentgyörgy 25801. számú telekkönyvben a 25801. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 39934. számú telekkönyvben a 39934, 39934-C1, 39934-C2, 39934-C3, 39934-C4, 39934-C5, 39934-C6, 39934-C7, 39934-C8, 39934-C9, 39934-C10, 39934-C11, 39934-C12 kataszteri számokon; Sepsiszentgyörgy 39935. számú telekkönyvben a 39935 kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 25808. számú telekkönyvben a 25808 kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 25796. számú telekkönyvben a 25796, 25796-C1, 25796-C2 kataszteri számokon; Sepsiszentgyörgy 39924. számú telekkönyvben a 39924 kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 39925. számú telekkönyvben a 39925, 39925-C1 kataszteri számokon; Sepsiszentgyörgy 25806. számú telekkönyvben a 25806, 25806-C9 kataszteri számokon; Sepsiszentgyörgy 39918. számú telekkönyvben a 39918. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 39919. számú telekkönyvben a 39919, 39919-C1 kataszteri számokon; Sepsiszentgyörgy 39920. számú telekkönyvben a 39920. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 37542. számú telekkönyvben a 37542. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29784. számú telekkönyvben a 29784. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29785. számú telekkönyvben a 29785. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29786. számú telekkönyvben a 29786. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29787. számú telekkönyvben a 29787. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29788. számú telekkönyvben a 29788. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29790. számú telekkönyvben a 29790. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29791. számú telekkönyvben a 29791. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29792. számú telekkönyvben a 29792. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29793. számú telekkönyvben a 29793. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29794. számú telekkönyvben a 29794. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29795. számú telekkönyvben a 29795. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29796. számú telekkönyvben a 29796. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29797. számú telekkönyvben a 29797. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 29798. számú telekkönyvben a 29798. kataszteri számon; Sepsiszentgyörgy 38841. számú telekkönyvben a 38841. kataszteri számon nyilvántartott 213.996 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2018/1528. számú Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi „V & K” Kft. állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja az elfogadástól számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városrendezési Igazgatósága, valamint Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2020. július 08.
 

ÜLÉSELNÖK
József Álmos-Zoltán

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem