2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-05-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/162. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2017/194-es számú, a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2020/162. számú HATÁROZAT
az utólagosan módosított és kiegészített 2017/194-es számú, a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a rendkívüli ülésen:

Figyelembe véve az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2020/17309. sz. Szakvéleményét;
Figyelembe véve a SEPSIIPAR Kft. Ügyvezető Igazgatójának Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalánál 2020.03.06/16266 sz. alatt bejegyzett 2020.03.06/26. számú átiratát;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az utólagosan módosított és kiegészített, az ipari parkok létesítéséről és működéséről szóló 2013/186. sz. Törvény előírásainak megfelelően;
Figyelembe véve az közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának és a (6) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdése és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;
 

 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK. – Jóváhagyja a 194/2017. számú tanácshatározattal jóváhagyott SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatának módosítását és kiegészítését az alábbiak szerint:
I. Az I. fejezet 13. bekezdése a következő tartalommal:
„A díszletkészítő csarnok” a területtel együtt történő odaítélése koncessziós eljárással történik. Kivételt képez és a csarnok feletti használati jog odaítélhető a részvényesek közgyűlésének határozata alapján, bérlés útján egy maximum 5 éves periódusra, amely esetben az árverésen a havi bér kikiáltási ára 3 euró/m2/hónap, melyhez hozzáadódik az ÁFA. Figyelembe véve, hogy a csarnok részekre van osztva, az ingatlan több bérlőnek is bérbe adható.”
II. Az II. fejezet 1. bekezdése a következő tartalommal:
„Minden befektetési javaslatot egy 5 tagú bizottság, melynek tagjai a Helyi Tanács részéről 2, a park ügyvezető igazgatója, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője és Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere (vagy az ő felhatalmazottja), elemez és hagy jóvá, egyszerű többséggel. A bizottság a befektetővel közösen, utólag határozza meg annak kötelezettségeit a befektetésre, illetve a kapcsolódó kötelezettségekre (megvalósítási határidőkre) vonatkozóan. A kötelezettségek első sorban a létesítendő és megtartandó munkahelyek számára, a bérszintre, a tevékenységi profilra, a befektetés értékére vonatkozik. Az a befektető, aki nem tartja be a vállalt kötelezettségeket, a valós helyzetnek megfelelően, visszamenőleg fizeti ki a koncessziós díjat.
Ugyanakkor a bizottság egy javaslatot nyújt be a befektetőnek, a befektetésre javasolt terület pontos elhelyezkedésére voantkozóan. Az adott földterület licitje az után indul, miután a bizottság megkapta a befektető írásbeli hozzájárulását. Ingatlanfejlesztők is kaphatnak koncesszióba területet, mely esetben a benyújtott szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a leendő használó identitását bizonyító okmányt, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségeit.
A SEPSIIPAR Kft. ügyvezető igazgatójának a kezdeményezésére szervezik meg az árverést, a Sepsiszentgyörgy municípiummal megkötött 2017/52524-es kezelési szerződésbe foglalt feltételek szerint.”
III. Az II. fejezet „Minimális jogosultsági feltételek” szakasz a következő tartalommal egészül ki:
„A 4. pont rendelekezéseitől eltérően, a részvényesek közgyűlésének határozata alapján jogosult az a befektető is, akinek a tevékenységi köre nem követeli meg az előírt minimális munkahely megteremtését.”
2. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda, illetve a Sepsiipar Kft.

Sepsiszentgyörgy, 2020. május 28.
 

ÜLÉSELNÖK
Gheorghe Ion

Hiányában:
Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba
Helyi tanácsosok

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem