2021. február 26., Péntek
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-05-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/170. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium és a Flash Lighting Service Kft. között megkötött, a sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07/65288-as számú megbízói szerződés módosításának jóváhagyásáról

2020/170. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy municípium és a Flash Lighting Service Kft. között megkötött, a sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07/65288-as számú megbízói szerződés módosításának jóváhagyásáról


 

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2020.05.13/24994. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 2006/230. sz. a közvilágítási szolgáltatásról szóló Törvény előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a közbeszerzésről szóló 2016/98. sz. törvény 221. cikkely (1) bekezdés e betűjének rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, az építési munkák és szolgáltatások koncessziójára vonatkozó 2016/100. sz. törvény előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
A sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07/65288-as számú megbízói szerződés 19.1-19.4 cikkelyébe foglaltak alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának és a (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdése és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK.
- Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium és a Flash Lighting Service Kft. között megkötött, a sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07./65288-as számú megbízói szerződés módosítását, az 1. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak alapján, mely jelen tanácshatározat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2020. május 28.

ÜLÉSELNÖK
Gheorghe Ion

Hiányában:
Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba
Helyi tanácsosok

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

Melléklet


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem