2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-05-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/171. számú HATÁROZAT sepsiszentgyörgyi, Belterület-bővítés szabadidős övezet céljából a Borvíz utca folytatásában övezeti, városrendezési terv jóváhagyásáról


2020/171. számú HATÁROZAT
sepsiszentgyörgyi, Belterület-bővítés szabadidős övezet céljából a Borvíz utca folytatásában övezeti, városrendezési terv jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2020/24578. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Rolling Trans Kft. 2020.05.07/24276. számú kérését;
Tekintetbe véve a 2019.12.05/78777. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését sepsiszentgyörgyi, Belterület-bővítés szabadidős övezet céljából a Borvíz utca folytatásában övezeti, városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2020.04.28/12. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, újra közzétett, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
    Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
    Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
    Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK. - Jóváhagyja sepsiszentgyörgyi, Belterület-bővítés szabadidős övezet céljából a Borvíz utca folytatásában övezeti, városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 40393. számú telekkönyvben a 40393. kataszteri számon nyilvántartott 31450 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2019/1544-29. számú Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi Domahidi Ildikó Egyéni Építésziroda állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja az elfogadástól számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2020. május 28.

 

ÜLÉSELNÖK
Gheorghe Ion

Hiányában:
Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba
Helyi tanácsosok

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem