2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-05-05 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/155. számú HATÁROZAT a 2017/389-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

2020/155. számú HATÁROZAT

a 2017/389-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Helyi Közszállítási Tevékenységeket Engedélyező Részleg 2020/12079. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
A taxi és taxibérlés rendszerű szállításra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2003/38-as törvény előírásai alapján;
A taxi és taxibérlés rendszerű szállításra vonatkozó 2003/38-as törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó módszertani szabályokról szóló belügyi és közigazgatási reformért felelős miniszter 2007/356-os számú rendeletének előírásai alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának és a (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdése és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;

 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK – Jóváhagyja a 2017/389-es tanácshatározattal elfogadott, Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosítását a következő formában:
I. A II. 2. Fejezetnél A taxi engedélyek vagy a hitelesített másolatok kibocsájtására vonatkozó eljárás, 9. cikkely (5) bekezdését a következő tartalommal:
„(5) Sepsiszentgyörgy municípium területén a taxi engedélyek maximális száma 210 taxi engedély, amelyből 10 engedélyt kizárólag elektromos autók számára bocsájtanak ki.”
II. Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat 5. számú melléklete kicserélődik jelen határozat szerves részét képező mellékletével.
2. CIKK. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Helyi Közszállítási Tevékenységeket Engedélyező Részleg, Városgazdálkodási Igazgatóság, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrsége.
   
Sepsiszentgyörgy, 2020 május 05.
 

 

ÜLÉSELNÖK
Gheorghe Ion

Hiányában:
Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba
Helyi tanácsosok

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

Melléklet


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem